22.11.2019
Cecília
- - zajtra - -
Klement
Apoštolát je dušou modlitby.
..... don Bosco .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Dobrá novina

"Zvestujeme Dobrú Novinu, Ježiško chce v každú rodinu. Otvárajte dvere dokorán..." Veselý spev detí a mladých sa niesol po celej dedine a ľudia otvárali dvere. Koledníci do každého domu priniesli radostnú zvesť, že sa narodil Ježiško. Zároveň však vyzbierali peňažné dary pre chudobné deti tretieho sveta.

U nás v Liskovej sa táto super akcia eRka stáva akoby zvykom. Tento rok sa koledovalo už po štvrtýkrát. Detí sa nazbieralo neúrekom – až 50, ale ani mládežníci sa nedali zahanbiť a pomáhali deťom s prípravami na koledovanie. Deti boli rozdelené do piatich skupín a každá mala svojho vedúceho. Tri týždne pred Vianocami sa deti usilovne pripravovali: vyrábali si pokladničky, hviezdy, betlehemy, učili sa svoje vinše a koledy. Každé dieťa v skupinke malo svoju úlohu. Jeden niesol lampáš, druhý bol pastier alebo anjel, ďalší rozdával letáky.

Keď prišiel deň D – deň nášho koledovania (26.12.1999), všetci už boli netrpezliví, kedy predvedú a ukážu svoje kostýmy. Naše koledovanie sa začalo v kostole, kde sme dostali od pána farára požehnanie. Potom sme si rozdelili celú dedinu na 5 častí a hor sa so spevom ohlasovať Dobrú novinu. Tento rok bola zima ako má byť – všade plno snehu, tak sme aspoň nenanosili do domov veľa blata ako pred troma rokmi. Takže koledovanie bolo aj zábavné.

Vyzbierali sme 22 000 Sk a my sme tiež neobišli naprázdno. Svoje výslužky – ovocie plné vitamínov a tiež aj sladkosti sme si po koledovaní rozdelili. S dobrým pocitom a s odhodlaním, že o rok pôjdeme znova, sme sa s plnými taškami pobrali domov.

Dobrý Bože, ďakujeme Ti za lásku, ktorá otvára naše oči pre potreby biednych. Ty si povedal, že bohatí sú tí, ktorí si nehromadia poklady na zemi. Oslava Jubilea narodenia Pána je výzvou k duchovnému obráteniu prostredníctvom zmeny života. Nech čím viac ľudí má snahu aj zo svojho mála prispieť k odstráneniu krajnej chudoby, lebo to je dielom spravodlivosti a pokoja. Daj, aby sa stále viac rozvíjala spolupráca medzi národmi všetkých jazykov, rás, národnosti a náboženstiev. Prosíme Ťa, nech sa tento rok milosti dotkne aj sŕdc tých, čo majú v rukách osudy národov. Amen.

typ akcie : koledovanie
autor článku: Erika K.
dátum akcie: 26.12.1999
prečítané: 1493x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)