27.02.2021
Alexander
- - zajtra - -
Zlatica
Keď si medzi mladými, zanechaj všetky múdre knihy, aby sa mohli stretnúť srdcia.
..... P. Rosso .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Mládežnícky spevokol

Náš mládežnícky spevokol vznikol 31. januára 1993 na sviatok sv. Jána Bosca, ktorý sa stal aj jedným z jeho patrónov, z iniciatívy Ľubka Makovického – neskoršieho bohoslovca v bratislavskom kňazskom seminári a gitaristu Mirka Božeka, neskoršieho vedúceho spevokolu, ktorému spev mladých vo farnosti vždy ležal na srdci.

Na prvej skúške, ktorá sa konala v nedeľu 31. januára na kostolnom chóre, sme sa zišli 4 chalani (M. Božek, Ľ. Makovický, V. Malenka, J. Mišata) a 4 dievčatá (M. Kubalová, J. Kubalová, J. Lesáková, I. Barteková) spolu s varhanistkou Z. Filovou. Neskôr sa k nám pridalo vyše 40 mladých ľudí. Boli to: M. Madliak, Peťo Chovan, V. Horvát, M. Daňo, M. Kuteľ, V. Serdel, R. Lamač, J. Nemček, R. Žampová, B. Fajtová (už Kubalová), A. Priesolová, J. Salajová, S. Benčová (už Šóšová), M. Drobúlová (už Hatiarová), L. Viharová, J. Viharová, E. Hančíková, S. Pudišová (už Bačíková), J. Pudišová, M. Daňová, M. Huntošová, M. Švárna, M. Nemčeková, E. Kučková, Z. Vyskočová, D. Jurgošová, D. Hrnčiarová, O. Kočibálová, J. Múková, M. Kamenická, Paľko Chovan, E. Chovanová, B. Kosturíková, J. Antalčíková, L. Ovadová, A. Pápežová, E. Lamačová, K. Švábiková, E. Camberová, S. Márnota a Z. Márnotová.

Najprv sme začali spievavať na nedeľných sv. omšiach a počas cirkevných sviatkov na kostolnom chóre. Prvou väčšou akciou nášho spevokolu bolo zúčastnenie sa na sv. omši a stretnutí veriacej mládeže Liptova 4. apríla 1993 s otcom biskupom Františkom Tondrom na Kvetnú nedeľu v jezuitskom kostole v Ružomberku, kde sme spolu so susednými spevokolmi z okolia Ružomberka (Juventus, Černová, Likavka) spievali pri sv. omši, ktorú celebroval otec biskup František, biskup našej spišskej diecézy.

V lete 20. júna toho istého roku sme spievali na primičnej sv. omši nášho rodáka Františka Kočibala spolu so spevokolom dospelých z Popradu. Primície sa u nás konali po 47 rokoch a boli pre nás mladých veľkým povzbudením vo viere. Ďakujeme Pánu Bohu, že sa aj v našej farnosti Premenenia Pána v Liskovej našiel človek, ktorého si povolal ako kňaza, apoštola a robotníka do svojej vinice.

Spievavali sme aj počas sv. omší v piatok, z ktorých sa neskôr stali mládežnícke sv. omše. Spievali sme aj pri pobožnostiach krížovej cesty (v roku 1995 sme na Kvetnú nedeľu urobili krížovú cestu ako živé divadlo s postavami). Do leta 1995 mnoho dievčat do spevokolu chodiť prestalo a začalo nás byť menej. Skúšky spevokolu sa z fary presunuli do kostola pred oltár Panny Márie, nakoľko T. Lauko začal hrávať na bubny. Tu sme spievali aj na odpustoch na sviatok Premenenia Pána 6. augusta a tu spievame až doteraz aj pri piatkových mládežníckych omšiach. Pridali sa k nám aj dievčatá: B. Kľačková, M. Kubíková, P. Štrbinová, A. Kočibalová a J. Martonová.

Spievali sme aj počas misií pátrov redemptoristov zo Starých Hôr v marci 1994 a obnove misií v marci 1995, ďalej pri meninách a narodeninách nášho pána farára Vincenta Dorníka, i pri oslave 25 rokov jeho kňazstva.

Cieľom mládežníckeho spevokolu vždy bolo a bude svojím spevom spestrovať sv. omše v našej farnosti a priťahovať vždy viac a viac mladých ľudí, ako aj všetkých bratov a sestry k Nebeskému Otcovi, ku Kristovi Ježišovi, ktorý ku nám prichádza cez sv. omšu pod spôsobom chleba a vína, i v evanjeliu, aby nás cez lásku, ktorá je medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým naplnil a požehnal milosťami, dobrodeniami a svojou láskou.

typ akcie : vystúpenie spevokolu
autor článku: Ján M.
dátum akcie: 00.00.1993
prečítaní: 2418x
K o m e n t � r e :

Dobrý deň prajem,
V dňoch 11.-12. júla 2009 organizujeme 5. ročník gospelového festivalu Gospel talent fest, kde dávame priestor mládežníckym gospelovým spevokolom a kapelám, ktorý chcú prezentovať svoj talent a ním oslavovať nášho Pána. Oslovujem preto aj vás , aby som zistil, či by ste mali chuť a čas vystúpiť na tomto festivale v horeuvedenom termíne. Festival sa bude konať na Spišskom salaši, pri Spišskom Podhradí.

V prípade záujmu alebo ďalších otázok ma kontaktujte na tento mail.

Prejem požehnané dni

Štefan Blaško
GOSPEL TALENT KLUB
Jablonov
0905/885649
gtk@centrum.sk

autor : Štefan Blaško
dátum : 17.01.2009
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)