02.07.2020
Berta
- - zajtra - -
Miloslav
Všetok čas, ktorý nie je naplnený láskou, je stratený čas.
..... T. Tasso .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


TýŞdeň Cirkvi pre mlådeŞ

V rámci týždňa Cirkvi pre mládež (14.-20.11.) oslovil náš pán farár S.Culka mladých z mládežníckej spevokolu, či by si nepripravili mládežnícku adoráciu po sv.omši. A keďže mladí súhlasili, 18.novembra (v piatok) po sv.omši sa uskutočnila adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

Adorácia trvala asi 25 minút. Obsahovala prednášané texty žalmov a krátke zamyslenia, ktoré sa vhodne prelínali so spevom mládežníckych piesní. Pred ukončením adorácie nechýbalo požehnanie so Sviatosťou.

Myslím, že akcie tohto druhu by sa mohli konať častejšie. Domka je predsa kresťanskou organizáciou a tak by sa mala snažiť o hľadanie príťažlivých foriem duchovných akcií a tak ovplyvňovať mladých v duchu kresťanských hodnôt.

typ akcie : poboĹžnosĹĽ
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 18.11.2005
prečítané: 1517x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)