27.02.2021
Alexander
- - zajtra - -
Zlatica
Viesť znamená slúžiť, nič viac a nič menej.
..... J. Adair .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Dobrá novina

„Dennodenne si uvedomujeme, ako veľa je vo svete utrpenia zapríčineného rôznymi formami biedy, tak hmotnej, ako aj duchovnej a to napriek veľkému pokroku v oblasti vedy a techniky. Dnešná situácia si teda vyžaduje novú ochotu pomôcť blížnemu, ktorý je v núdzi.“
Benedikt XVIPomoc. Slovo všetkým známe. Aj tento rok sme sa rozhodli malým a jednoduchým spôsobom pomôcť aj my.

Ťažisková téma 13. ročníka Dobrej noviny znela: Výnimočný život s postihnutím. Zameriava sa predovšetkým na ľudí patriacich v kultúrnom kontexte Afriky medzi najzraniteľnejších. Ich telesný či psychický hendikep je často považovaný za znak prekliatia a nešťastia pre celú komunitu, v ktorej žijú. Hoci obrovská časť ľudí s postihnutím žije práve v rozvojových krajinách, existuje len málo zariadení a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zlepšením ich životných podmienok.

Opäť sme sa stretli v prvú adventnú nedeľu, kde sme si okrem priblíženia témy 13. ročníka Dobrej noviny a rozdelenia detí do skupín, priblížili aj príbehy detí a mladých ľudí z Kene formou premietania (ďakujem Števko ). Sú to veľmi silné príbehy, nesú posolstvo, že aj my bez toho, aby sme boli na najvyšších miestach štátu, dokázali sme pomôcť a dodať týmto deťom a mladým ľuďom poznanie, že niekde tam v ďalekej od nich Slovenskej republike „dostávajú šancu“.

Na konci filmu sa deti v rozdelených skupinách dohodli na najbližšom stretnutí so svojimi vedúcimi, aby mohli niektorí „oprášiť“ svoje básničky, niektorí sa ich „naučiť“ spolu s koledníckymi pesničkami. Tak sme sa stretávali počas zostávajúcich dní do nášho koledovania.

Nadišiel sviatok sv. Štefana, kedy my sme už netrpezlivo očakávali na požehnanie nášho pána farára, ktoré nám udelil v našom kostole. Po požehnaní sme sa už pobrali do rodín s radostnou novinou zvestovania narodenia nášho Pána. „Zvestujeme Dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu...“

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, všetkým deťom, vedúcim, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a podporili projekty Dobrej noviny. Ďakujeme za prijatie a všetky dary!

typ akcie : koledovanie
autor článku: Zuzana N.
dátum akcie: 26.12.2007
prečítaní: 2226x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)