04.06.2020
Lenka
- - zajtra - -
Laura
Veď všetko je vaše: či Pavol alebo Apollo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.
..... sv. Pavol .....




zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Kurz o hrách


Hra patrí k najobľúbenejším činnostiam detí. S tým, že je možné pôsobiť výchovne aj cez hru, som sa bližšie oboznámila „na vlastnej koži“ na kurze vo Vrátnej doline v kraji Juraja Jánošíka (Terchová) na jednej chate.

Program bol ozaj akčný, stále sme boli v pohybe. Okolo 20-ti animátori a podobné výkvety z našej slovenskej Domky si odskúšali počas troch aprílových dní rôzne druhy hier: strategické i diskusné, hry na spoluprácu i na vybláznenie, hry idúce do hĺbky i akrobatické kúsky. Jednoducho zážitok! Opakovali nám, že aj negatívny zážitok má význam.

Bol aj čas na to, aby sme si vymenili nejaké hry a odskúšali ich. Školitelia nám darovali tiež teóriu a konkrétne hry v elektronickej podobe a na papieroch.

Po tých väčších hrách nechýbala spätná väzba. A tak sme rozmýšľali nad tým, ako sme hru prežúvali, či vlastné prežívali, čo nás zaujalo, čo nám liezlo na nervy, čo sme nečakali...... Podobné klbká otázok sa odvíjali od cieľa hry. Dozvedeli sme sa, že spätná väzba je niekedy dôležitejšia ako samotná hra.

Myslím, že tento kurz bol veľmi podnetný, a to na spoznávanie ľudí, hier, seba, prírody pod Rozsutcom.

typ akcie : školenie
autor lnku: Ivana B.
dtum akcie: 25.04.2008
pretan: 1499x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)