03.06.2020
Karolína
- - zajtra - -
Lenka
Nestačí mať čisté ruky, treba mať čistého ducha.
..... Thales .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Stretnutie ružencovej ruže


V Liskovej rastie mnoho ruží pre Pannu Máriu, jedna voňavá rozkvitá aj z našich modlitieb. Z ruže vypučili nové lupienky – vítame medzi sebou Ajku K., Maja Ž. , Bibku K. a Máriu L.

Pán farár na začiatku októbra vyzýval členov ruží na predmodlievanie. Ako inak, nechali sme si splnenie tejto výzvy na koniec mesiaca. Všetci z našej ruže boli pozvaní na spoločný ruženec (stretko s Pannou Máriou), sv. omšu (stretko s Pánom Ježišom) a spoločné posedenie. Myslím, že boli prítomní aj tajomní hostia – niektorí svätci – keďže bola práve vigília ich sviatku (31.10.). Pri tejto príležitosti sme si spomenuli na niektorých našich viac obľúbených orodovníkov. Zazneli mená: sv. Anna, Panna Mária, sv. František, sv. Ján Vianney, sv. Ján Bosco, sv. Terezka, sv. Katarína.

Pri teplom čaji a sladkostiach sme sa dohodli na nových úmysloch: za chorých, trpiacich, za ľudí v ťažkostiach (zvlášť medzi nami a okolo nás), tiež za misie, misionárov a misijných dobrovoľníkov. Je to napísané aj na papieri, ktorý by ste mali mať.

Napokon ktosi prišiel s nápadom, aby sme sa modlili spoločne raz za mesiac ruženec. Takže ak budete môcť, čakáme sa každý prvý piatok po večernej sv. omši pred kostolom a spolu pozdravíme Pannu Máriu. Iste sa bude tešiť. Prvý novembrový ruženec sme sa už modlili na cintoríne. Mne sa to celkom páčilo. Ak aj nie ste v našej ruži – pridajte sa! Uvidíme sa 5. decembra.

Ako možno viete, tento rok sa oslavuje 150. výročie lurdských zjavení. A tak sme v klubovni ešte precestovalii prostredníctvom prezentácie a fotiek Lurdy, Fatimu a iné pútnické miesta západnej Európy a napokon sa rozišli.

typ akcie : iné
autor lnku: Ivana B.
dtum akcie: 31.10.2008
pretan: 1550x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)