04.06.2020
Lenka
- - zajtra - -
Laura
Keď nevieš, ako by si najlepšie pomohol núdznym, choď medzi nich a otváraj poriadne oči aj srdce. Láska je vynaliezavá.
..... P. Rosso .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Jasličková pobožnosť


Jasličková pobožnosť sa už ako obyčajne konala 1. sviatok vianočný o 14. hodine v našom kostole. Jej prípravy však začali už omnoho skôr.

Dotiahnuť všetko do takej podoby, v akej ste to mohli vidieť, dá poriadne zabrať. No my sme sa aj tak rozhodli obetovať svoj voľný čas, popasovať sa s náročným textom a dať sa do toho. Najprv sme si rozdelili úlohy a potom už nasledovali nekonečné skúšky, aby to bolo čo najlepšie. Postupne sme sa to naučili správne čítať, potom sme pridali pohyby, mimiku a podobne. Najťažšie však bolo dať to všetko dokopy a na správne miesto, lebo sme to nacvičovali v klubovni po menších skupinkách, aby sa zbytočne až tak nepredlžovali skúšky, a aby to všetci poriadne vedeli. Potom, keď to už bolo ako-tak v celku, sme si to museli precvičiť aj v kostole. Všetci museli presne vedieť, kedy majú byť už pripravení, kedy majú vystúpiť na scénu a aj to, ako by to malo prebiehať, aby tam neboli zbytočné pauzy. Samozrejme sme si museli vyskúšať pohyby aj s mikrofónmi, keďže ich nie je až tak veľa, aj to ako ich správne a nie veľmi viditeľne podávať.

Pomedzi to sme všetci usilovne nacvičovali aj vianočné pesničky, pretože aj ony boli súčasťou našej scénky. Keď už konečne prišiel teň deň, keď sa malo ukázať všetko, čo sme si poctivo nacvičili, už sme sa nemohli dočkať, ale boli sme aj poriadne nervózni. Stretli sme sa už o hodinku skôr, aby sme sa stihli poobliekať do kostýmov, psychicky sa pripraviť a samozrejme sa aj poriadne rozospievať. A bolo to tu, mohli sme začať...

Otec Rok si zavolal svoje dcéry aby mu porozprávali o tom čo zažili na svojich cestách, prvá začala samozrejme Jar. Porozprávala mu o neobyčajnej rodine Jozefa a Márie, o tom, akí sú a ako sa správajú. Do jej slov postupne vchádzali scénky o Márii, keď bola ešte malá, o tom, ako sa jej zjavil Pánov anjel... Jej sestra Leto potom predstavila Jozefa. Najprv bol smutný, pretože nevedel, či si má Máriu zobrať za manželku alebo ju potajomky prepustiť. Ďalej nasledovala scénka, ako sa mu zjavil anjel a povedal mu, čo má robiť. Od tej chvíle bol už veselší. Potom už nasledovala v rozprávaní jej sestra Jeseň a tá vyrozprávala to, ako museli na rozkaz cisára Augusta putovať do Betlehema a dať sa zapísať. Aj do jej rozprávania samozrejme vstupovali scénky, či už scénka bubeníka ako oznamuje správu o sčítaní ľudu alebo scénka o samotnom putovaní do Betlehema. No a to najhlavnejšie už vyrozprávala jej sestra Zima. Rozprávala o narodení Ježiša, o pastieroch aj o troch kráľoch, ako sa prišli pokloniť malému Ježiškovi... Nasledovala scénka o tom, aká podstatné bolo pre Ježiša aj to malé stebielko slamy...

To bol asi tak obsah našej scénky, no kto to videl, mal predsa len lepší zážitok. No a teraz by sme si mohli predstaviť našich hercov. V hlavých úlohách sa predstavili: Dominik Timko, v úlohe otca Roka, v úlohách jeho dcér sa predstavili Veronika Šaravská ako Jar, Veronika Haličková ako Leto, Veronika Pudišová ako Jeseň a Marianna Urmínová ako Zima. Úlohy Márie sa zhostila Anežka Šaravská a Jozefa si zahral Matej Sekan. Ako Anna sa nám predstavila Paulína Štrbáňová a malú Máriu si zahrala Natálka Chovanová. Pastierov nám stvárnili: Deniska Kubalová, Zuzana Rošteková, Samko Kubala, Veronika Vieriková, Kristína Štrbáňová. Do úlohy troch kráľov sa vžili: Natália Kubalová, Mária Martonová a Katka Adamčiaková. Anjelom sa na chvíľu stala Ivana Mojšová a hviezdou Kristínka Holomáňová. V úlohe rozprávača ste mohli vidieť Alexandru Kubalovú, ktorá spolu so mnou, Máriou Sarovou, Lenkou Šaravskou a Veronikou Timkovou napomáhala Márii aj pri nacvičovaní jednotlivých častí scénok. Ja som predviedla úlohu bubeníka a Majo Žúbor neprívetivého domáceho. No a nesmiem zabudnúť ani na našich tretiačikov, ktorý predniesli básničky pri jasličkách. Záver už patril Veronike Timkovej a bolo to za nami.

Urobili sme aj pár chybičiek, mali sme aj menšie výpadky textu, ale celkový dojem bol fajn a ten veľký potlesk, ktorým sme boli odmenený, hovoril za všetko. V prvom rade patrí veľká vďaka Márii za to, že má s nami toľko strpenia a pevné nervy, pretože to s nami nemá vždy ľahké! :-) Dúfam, že sa naša Jasličková pobožnosť všetkým páčila a stretneme sa znova o rok na ešte krajšej pobožnosti...

typ akcie : pobožnosť
autor lnku: Barbora K.
dtum akcie: 25.12.2008
pretan: 1889x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)