25.06.2022
Tadeáš
- - zajtra - -
Adriána
Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť.
..... sv. T. Akvinský .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Predvianočný deviatnik


Jednou z pravidelných akcií Domky s duchovným zameraním je predvianočný deviatnik - Svätá rodina hľadá prístrešie.

Zástupcovia desiatich rodín z radov našich domkárov sa zišli večer 15. decembra v dome P. Kubalu, pretože tu sme skončili vlaňajšie adventné putovanie.

Po rozlúčkovej pobožnosti sa sprievod účastníkov vybral do nového príbytku - k Daňovcom. Keď sme zaspievali všetky pesničky a pomodlili sa všetky modlitby, ktoré sú súčasťou pobožnosti, urobili sme si poradovník, aby každá rodina vedela, v ktorý deň sa stane ich dom príbytkom pre svätú rodinu. Poradie bolo takéto: Daňovci, Kubalovci (A.), Šaravskí, Bartekovci, Pápežovci, Pudišovci (Ľ.), Chovanovci (P.), Šrobárovci (M.) a napokon Lesákovci (M.), kde obraz zostane po celý nastávajúci rok.

Keďže svätý otec vyhlásil rok kňazov, tohtoročný deviatnik sme okrem osobných úmyslov obetovali hlavne za kňazov.

Myslím, že aj tohto roku sa nám podarilo vytvoriť krásne modlitbové spoločenstvo detí, rodičov a starých rodičov. A nielen to. Svojou účasťou na deviatniku sme preukázali lásku a úctu svätej rodine a pripravili sme sa na dôstojné slávenie Vianoc.

typ akcie : pobožnosť
autor článku: Ľudmila T.
dátum akcie: 15.12.2009
prečítaní: 2730x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)