27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Skka, ktor na vs dolieha, je iba udsk. A Boh je vern. On vs nedovol ska nad vae sily, ale so skkou d aj schopnos, aby ste mohli vydra.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Strediskov kola pre animtorov 1

Je pondelok dopoludnia, sedm vo vlaku do Bratislavy, pozorujem ubiehajcu krajinu, no moje mylienky sa vracaj k uplynulmu vkendu. Spolu s liskovskmi animtormi som ho strvila v Bobrovci na 1.asti animtorskho kurzu.

Bolo to asi pred rokom, ke som sa vaka svitu a vstupu do skupinky Mravcortov stala aktvnejou lenkou vaej (naej) Domky. A teraz som vemi rada, e som op mohla prei krsny as v tomto spoloenstve.

Aj vy ostatn asi chcete vedie, ako sme sa mali, vak? Vetko sa to zaalo v piatok 2.12.2011 popoludn. Vlakom sme sa doviezli do Liptovskho Mikula, tam sme boli na svtej omi. Potom sme li autobusom do Bobrovca, kde ns akala veera. Posilnen na tele i na duchu sme sa mohli vrhn do hlavnej tmy nho kurzu, kde sme sa snaili pouvaova nad tm, ako trvime n von as. omu, ako dlho a preo sa venujeme. Veer sa niesol v znamen rznych hier.

V sobotu dopoludnia sme pokraovali v zaatej tme a snaili sme sa uri si priority nho ivota. Popoludaj blok bol zameran na zhodnotenie naej tmy, porozprvali sme sa o tohtoronom svite a astnci koly pre animtorov nm porozprvali, ako sa mali. Veer k nm zavtala nvteva z stredia Domky a s nimi salezinsky kaz Peo Fige, ktor s nami ostal. N „hlavn“ sobotn program sme teda mohli zakoni svtou omou. Nemyslite si ale, e sme cel de len uvaovali nad rznymi vecami a rozoberali ich :). Mali sme dostatok asu na velijak hry, pri ktorch sme sa zabavili, zasmiali a oddchli si.

Nedeu sme op zaali spolonou modlitbou a raajkami. Potom nasledovala duchovn obnova s tmou Modlitba a prekky v modlitbe. Pracovali sme v skupinkch, vypouli si od Figiho krtku prednku a potom sme mali as ticha na premanie. Vyvrcholenm bola svt oma a po nej obed. Po obede sme sa museli rchlo pobali a vydali sme sa na cestu domov.

Cel vkend ubehol vemi rchlo aj napriek tomu, e sme vea nespali :). as vak nezastavme, no myslm, e sme kad chvu vyuili zmysluplne. Bol priestor na vnejie i duchovn tmy. A taktie na mnostvo hier. Som van, e mem by sasou tohto spoloenstva. Vldla medzi nami uvonen, prjemn, rodinn a vesel atmosfra. Ctila som sa naozaj vemi dobre!

Verm, e na alom kurze, ktor sa chyst na jar, sa stretneme aspo v takomto pote a op preijeme krsne chvle. U teraz sa tem!

typ akcie : kolenie
autor článku: Nika I.
dátum akcie: 02.12.2011
prečítaní: 2365x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)