27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
as je to, o najviac chceme, ale bohuia to, o najhorie vyuvame.
..... W. Penn .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Dobr novina


Neuveriten, ale tento rok sme sa zapojili u estnsty rok do koledovania. Troku povinnost, a to prprava programu koledovania, rekvizt, ncvik piesn, sme odtartovali v prv adventn nedeu. Prv stretnutie bolo obohaten aj krtkym videom. Autentick zbery ud, ijcich v biede, striedala hudba, ktor dvhala noiky aj tm najmenm. Ostatn stretnutia a skky programu prebiehali u v rozdelench skupinkch spolu s animtormi.

V de „na ostro“ sme sa stretli v klubovni, kde prebiehali posledn prpravy. Bolo krsne sledova ako ladia krli svoje koruny, pastieri koky a anjeli svoje krdla. V as, kedy ns pn farr poehnval, bol kad kolednk kzeln. Po poehnan sa u kad skupinka pobrala spievajc do domovov, kde ich vtali otvoren srdcia.

Samotn kolednci si odniesli v srdciach op zitky, na ktor vdy radi spomnaj. V mene vetkch vyslovujem primn a obrovsk AKUJEM. Vaka Vm pomeme tam, kde pitn voda a chlieb nie s samozrejmosou.

Tento rok sa v rmci zbierky vyzbierala suma 1725€, o je rekordn suma. akujeme vetkm, ktor prispeli.

typ akcie : koledovanie
autor článku: Zuzana N.
dátum akcie: 26.12.2011
prečítaní: 2397x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)