27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Nie vetci svtci zaali dobre, ale vetci dobre skonili.
..... sv. Jn Mria Vianney .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Tehlika pre Deti ulice – Angola

Obianske zdruenie Savio tento rok u po deviatykrt organizovalo v pstnom obdob zbierku Tehlika. Tohtoron zbierka bola pre Deti ulice v Angole – teda konkrtne pre centrum Kala-Kala. Angola dnes patr medzi najrchlejie sa rozvjajce ekonomiky Afriky. Vlda z prjmov z nerastnho bohatstva investuje v poslednom obdob miliardy dolrov predovetkm do obnovy Angoly. zemie Angoly bolo u od polovice 20.storoia zmietan vo vojne. Najskr to bola vojna za nezvislos a potom obianska vojna, ktor skonila a v roku 2002. udia napriek vetkmu psobia astne, ij pre konkrtny de, s solidrni, harmonick. Obianska vojna vak mala vek dopad na deti. Jednak tm, e boli nsilne zatiahnut a aktvne bojujce na oboch stranch konfliktu. Medzinrodn organizcie odhaduj a 9-tisc detskch vojakov. Taktie mnoh z det ostali i v neplnych rodinch. Toto m za nsledok, e mnoh deti utekaj z domov a ij na ulici. Prv salezinski misionri prili do Angoly v r.1981 ete poas obianskej vojny. Popri rznych aktivitch pre deti ved profesionlne forman centr, evanjelizuj a vzdelvaj deti, mlde a dospelch. Osobitn pozornos vak venuj deom z ulice. Kala-Kala je integrlne informan centrum, ktor vzniklo v r.2008. Poskytuje priestor pre takmer sto chlapcov vo veku 13-19 rokov. Chlapci s tu tri roky, poas ktorch zskaj vzdelanie prvho stupa a prejd piatimi odbornmi kurzami, z ktorch maj na zver vun list. Okrem toho maj monos rznych inch aktivt, maj vak aj svoje povinnosti, ktor musia plni. Platia tu pre nich dos prsne pravidl. V tomto centre pracuje aj niekoko slovenskch dobrovonkov a tohtoron zbierka bola uren prve pre al rozvoj tohto centra.

Aj nae stredisko sa zapojilo a v piatok 11.4.2014 sme pripravili v kostole krov cestu, po ktorej bola krtka prezentcia o cieli tohtoronej zbierky. Tmto by som sa chcela vemi poakova za vetky milodary. Z Liskovej sme do Angoly poslali 635 eur.

typ akcie : in
autor článku: Nika I.
dátum akcie: 11.04.2014
prečítaní: 2576x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)