27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Ma as pre druhho je ako poloi za neho ksok zo ivota.
..... P. Rosso .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Tvoriv dielne: Vroba pltiek

V vode tvorivch dieln sme sa strune zoznmili s histriou pltnctva na Slovensku, s ktorm bol spt ivot mnohch ud reginu Liptova od 11. storoia a do roku 1942, kedy vstavba eleznc a stavba prvch priehrad ukonila tento lacn spsob vodnej dopravy. Medzi najvznamnejie pltncke centr Liptova patrili Krova Lehota, Liptovsk Hrdok, Liptovsk Mikul, Ruomberok, Kraovany. Okrem brvien dreva, sa na pltiach prevali i hotov dosky, hranoly, z potravn predovetkm syry, otiepky, bryndza, alej hrniarske a kouncke a in vrobky, niekedy i udia. Km sa plte spustili na „let dolu vodou“ bolo ich treba z rok schnceho smrekovho dreva na plovisku zbi. Z existujcich viacero liptovskch typov plt sa deti inpirovali typmi – „koza“, „jedinka“, „krtka“ a z pripravench materilov si zhotovili makety tchto plt. Vsledkom ich trojhodinovej snahy boli plte, vylepen rznymi vlastnmi „doplnkami“. Spolon ostr skka plt na potoku sa nekonala, pretoe deti sa rozhodli najprv ich ukza rodiom.

Celkov atmosfra tvorivch dieln bola prjemn a vaka pomoci animtoriek boli vetky makety plt det vydaren a predpokladme, e by boli i funkn.

typ akcie : tvoriv innos
autor článku: Jaroslav T. st.
dátum akcie: 01.05.2014
prečítaní: 2681x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)