27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Kto ns odli od Kristovej lsky? Azda senie, zkos alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpeenstvo alebo me? Ale v tomto vetkom slvne vazme skrze toho, ktor ns miluje.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Duchovn obnovy


V marci tohto roka sme absolvovali nae prv duchovn cvienia. A kee odvtedy u ubehol dos dlh as, rozhodli sme sa, e by bolo dobr nho ducha op obnovi :). Do konca roka 2014 sme stihli dve duchovn obnovy. Prv bola 24.-26. oktbra a druh (predvianon) 20.-21. decembra. Obe duchovn obnovy sme preili na nm u dobre znmej chate v Liptovskch Sliaoch.

Atmosfra bola vborn, pln hier, smiechu, dobrho jedla a, samozrejme, prednok, ticha, spoved a svtch om. Myslm, e nikto z ns nezabudne na sobotajiu oktbrov prechdzku po okol Liptovskch Sliaov, na vdy lahodn prky (na iadnej akcii nesm chba :)), na adventn spev na svtch omiach.. A kadmu z ns urite napadn alie chvle, na ktor sa veru nezabda.

Som vemi rada, e aj napriek tomu, e mnohm z ns sa ivot postupne men, stle je ochota zastova sa takchto akci a ostva v naom spoloenstve. Vek vaka za tieto nae obnovy patr Paovi Dzivmu, ktor ns s vekou ochotou a lskou sprevdza nam duchovnm ivotom. Tem sa na alie duchovn cvienia, ktor sme si predbene naplnovali na marec 2015. akujem za as preit s vami a s Nm.

typ akcie : duchovn obnova
autor článku: Nika T.
dátum akcie: 20.12.2014
prečítaní: 2183x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)