27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
(Jei) zomrel za vetkch, aby aj t, o ij, u neili pre seba, ale pre toho, ktor za nich zomrel a vstal z mtvych.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Jaslikov pobonos


Zaiatkom adventu prili ku nm klasick prpravy na Vianoce. Plnovanie peenia XY druhov kolov, upratovanie a zdobenie naich domovov a v neposlednom rade naa vntorn prprava.

Avak, ako blesk z jasnho neba prila sprva o jaslikovej pobonosti. Vetci lenovia spevokolu nejako nevnmali, e ak chceme ma pekn a typick Vianoce pre nau farnos mali by sme zaa s prpravami. Naa asn vedca nm to vak pripomenula a po vetkch malch patlich sme to nakoniec zvldli, napriek asovej tiesni a skoro preteenmu pohru naich nervov.

Rozdelili sme si texty (samozrejme, e bol problm s pamou), stretli sme sa na skkach, ktor sme mohli spota na prstoch jednej ruky , no kee s nae schopnosti nepriamo mern naej snahe, vsledok dopadol nad nae oakvania a poteili sme vetkch, ktor sa na ns prili pozrie.

o sa vak vymykalo z kadoronch zvykov, bola samotn prprava kostmov a rekvizt. Okrem toho, e sme do kostola doniesli polovicu naich domov a obleenia, v hlave Denky sa zrodil npad, ktor bol naozaj bravrny. A to, zorganizova prespvaku a do hodiny, ke si noc s dom ruku podva, pripravi vetky potrebn veci.

A o om to tento rok bolo? Krsny a krtky prbeh premeny zlho a vekho zbojnka, ktormu mal pastierik ukzal ako by milm a vdnym k uom okolo ns, pretoe nie je dleit, aby vetci videli, o robme. Hlavne aby nai blzki vedeli, e aj v malch veciach sa skrvaj vek veci. :)

typ akcie : pobonos
autor článku: Katarna A.
dátum akcie: 25.12.2014
prečítaní: 2327x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)