27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
m je niekto vyie postaven, tm pokornejm sa m ukza.
..... Cicero .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Dobr novina


Z roka na rok, krok za krokom krame spolu s Dobrou novinou na miesta, kde sa chceme podeli o radostn zves s naimi farnkmi. Tento rok je vnimon. Dobr novina oslavuje 20. ronk. Ronk niesol aj tmu vanosti za poehnan diela koledovania. Taktie sa niesol v znamen toho, ako nm Dobr novina men ivoty.

Naa farnos sa zapojila do koledovania aj tento rok. Samotnmu koledovaniu predchdzala prprava det a ich vedcich. Nacviovali si jednotliv piesne a program. Pracovali v 5 skupinkch a takto vyzbrojen sa na sviatok sv. tefana s smevom na tvri rozili do rodn. Tam u svoje nacvien koledncke programy „dostali“ t sprvnu atmosfru. Dokonca, ako na zavolanie, zaalo snei. Op sme zaili neopakovaten rados a vanos za to, e ns rok, o rok vtate vo Vaich prbytkoch. akujeme za neustly zujem, smev a prspevky, ktor s prerozdeovan v jednotlivch projektoch v Afrike.

„Nech Dobr novina ostane vaka mnohm drobnm skutkom mnohch ochotnch ud aj naalej poehnanm a vnimonm dielom“ (to s slov Zuzany aukovej, bvalej predsednky dobronovinovej komisie).

typ akcie : koledovanie
autor článku: Zuzana N.
dátum akcie: 26.12.2014
prečítaní: 2393x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)