04.06.2020
Lenka
- - zajtra - -
Laura
Na to, aby sme došli k prameňom, treba plávať proti prúdu.
..... S. J. Lec .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Jasličková pobožnosť

Vianoce. Sviatok, kedy jedny narodeniny oslavuje celý svet. Dnes si pod týmto slovom väčšina ľudí predstaví stres, prejedanie sa a najmä kopy darčekov. Pre nás kresťanov by mali znamenať omnoho viac, no častokrát si ani my nevieme uvedomiť, aký obrovský Dar sme v podobe narodeného Božieho Syna dostali. V Liskovej si túto udalosť už mnohé roky pripomíname aj Jasličkovou pobožnosťou. Preto sa deti, mladí, rodičia, starí rodičia či príbuzní v utorok 25. 12. 2018 o 15:00 stretli v kostole, aby sa na polhodinku preniesli o vyše 2 000 rokov späť.

Počas krátkych scénok, dopĺňaných piesňami, nám deti priblížili udalosti ako zvestovanie Pána, rozkaz o sčítaní ľudu, príchod Márie a Jozefa do Betlehema, narodenia Ježiška, oznámenie tejto radostnej zvesti pastierom či odovzdanie darov Ježiškovi tromi kráľmi. Celým dejom nás sprevádzala babička, ktorá ho ako príbeh čítala svojej vnučke Adelke. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali Tichú noc a po ďakovných slovách pána farára viedli naše kroky domov k príbuzným či známym. S oslavou narodenia malého Ježiška sme tak pokračovali s tými, ktorých máme najradšej.

Veľké ďakujem a pochvala patrí všetkých účinkujúcim, ktorí sa na to dali a obetovali svoj voľný čas nácvikom, aby na Božie narodenie predviedli naozaj parádne herecké výkony. Pán Boh zaplať aj Márii za scenár, animátorom za pomoc, mladým za krásny spev, Anežke za prípravu a nacvičenie piesní a rodičom za trpezlivosť a podporu počas skúšok. Verím, že v tejto našej milej tradícii budeme pokračovať aj v budúcich rokoch. "Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľov, je chudobnejší, ale kto nemá Lásku, Boha v srdci, je najchudobnejší na svete."

typ akcie : pobožnosť
autor lnku: Lenka Š.
dtum akcie: 25.12.2018
pretan: 659x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)