05.08.2020
Hortenzia
- - zajtra - -
JozefĂ­na
Neviete, Şe ste BoŞí chråm a Şe vo vås prebýva BoŞí Duch?
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


DobrĂĄ novina

Druhý sviatok vianočný je už tradične spojený s prinášaním zvesti o narodení malého Ježiška v jasličkách do domácností prostredníctvom Dobrej noviny. Ani tento rok tomu nebolo inak. 24. ročník koledovania bol spojený s pomocou deťom, mladým ľuďom a vdovám v Ugande, ktorí dennodenne bojujú s klimatickými zmenami, ktoré im ovplyvňujú úrodu.

Koledníci sa celý advent svedomito pripravovali na túto udalosť. 42 detí a mladých ľudí sa spojilo a v 5 skupinkách si nacvičilo básničky, pesničky a vinše, aby obyvateľom našej obce zvestovali radostnú zvesť narodenia nášho Pána. Rodiny mohli prijať koledníkov 26. decembra na sviatok sv. Štefana, prvomučeníka, ktorý, podobne ako naši mladí, kráčal v ústrety Božiemu volaniu.
Všetkým, ktorí prijali našich koledníkov, vypočuli si zvesť o Narodenom a tak si spríjemnili tieto Vianočné sviatky a svojím darom pomohli deťom, mladým a vdovám v Ugande chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať a popriať veľa milostí, požehnania a lásky od narodeného Ježiška.

typ akcie : koledovanie
autor článku: KatarĂ­na A.
dátum akcie: 26.12.2018
prečítané: 735x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)