22.11.2019
Cecília
- - zajtra - -
Klement
Charakter človeka sa spozná až vtedy, keď sa stal nadriadeným.
..... Remarque .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Cesta svetla

Smutné dni Ježišovho umučenia a smrti sme mali za sebou. Pred nami už bola krásna vigília Vzkriesenia. Trvala dlho do noci a preto keď pán farár ohlásil, že sme všetci vítaní o 5.00 hod. ráno na Ceste svetla, každý vzdychol, že chcú od nás veľkú obeť. Musím priznať, že ani mne samej sa nechcelo o pol piatej vstávať, nieto ešte ísť von do tej tmy a zimy. Ale keď človek chce, všetko sa dá.

Tak som sa o piatej ocitla na začiatku krížovej cesty, ešte s inými obetavcami, ktorí vymenili teplo postele za úžasný zážitok. Spolu sme vyšli hore ku kaplnke a našu cestu svetla – cestu slávy, sme začali s radosťou. S radosťou z nášho vykúpenia a z Ježišovho víťazstva nad smrťou.

1. Zastavenie: Ježiš vstal z mŕtvych
„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

2. Zastavenie. Prázdny hrob
Peter a Ján vošli do hrobu ale „ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.“

3. Zatavenie: Ježiš sa ukázal Márii Magdaléne
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána“, a že jej to povedal.

4. Zastavenie: Ježiš na ceste s emauzskými učeníkmi
Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali

5. Zastavenie: Ježiš sa dáva poznať pri lámaní chleba
V tom sa im oči otvorili a spoznali ho

6. Zastavenie: Ježiš sa zjavuje apoštolom
„Pokoj Vám.“ Dotknite sa ma a presvedčte sa!

7. Zastavenie: Ježiš dáva moc odpúšťať hriechy
Dýchol na nich a povedal: „Prijmite Ducha Svätého.

8. Zastavenie: Tomášova viera
„Pán môj a Boh môj!“

9. Zastavenie: Zázračný rybolov
Oni spustili sieť a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

10. Zastavenie. Prvý z dvanástich
„Pas moje ovce.“

11. Zastavenie: Choďte do celého sveta
Ja som s Vami po všetky dni až do skončenia sveta

12. Zastavenie: Vystúpil do neba
Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba

13. Zastavenie: Ježiš a Mária
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách

14. Zastavenie: Zoslanie Ducha Svätého
Všetkých naplnil Duch Svätý

typ akcie : pobožnosť
autor článku: neznámy
dátum akcie: 00.04.1999
prečítané: 1458x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)