21.10.2019
Uršuľa
- - zajtra - -
Sergej
Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Jasličková pobožnosť

Po tajomnom a hrejivom Štedrom večeri nastal radostný vianočný deň. Ako aj minulý rok, chceli sme ho prežiť čo najlepšie a zároveň trochu porozmýšľať nad udalosťami Vianoc, no i našich všedných dní.

A preto sme sa všetci zišli v kostole na Jasličkovej pobožnosti. Keď sme už boli všetci pokope, privítal nás pán farár úvodnými slovami a spoločne sme poprosili Pána o pomoc. A potom sme sa už pustili do spievania pesničiek – našich mládežníckych, ktoré sa striedali s pesničkami a koledami detí.

Pomedzi piesne sa hrali scénky. Najskôr to boli scénky v "hereckom obsadení detského spevokolu". Musím povedať, že boli veľmi vydarené a "za to môže" naša Bibka, ktorá ich s deťmi nacvičila. Bola to napríklad scénka o somárikovi, ktorého vlastnil jeden človek. Mal možnosť predať ho viacerým ľuďom, no nakoniec ho predal sv. Jozefovi a P. Márii, ktorá čakala Ježiška, pretože oni ho najviac potrebovali.

Ďalšia scénka bola zo súčasnosti. Bola to modlitba detí, ktoré sú smutné zo svojich rodičov a z toho, že im v rodine chýba láska, teplo, porozumenie. Potom prišli na rad aj "mládežníci" a spolu s deťmi sa predstavili s trochu dlhšou scénkou. Jej hlavná myšlienka: Ježiš (predstavovalo ho dieťa) prichádza medzi ľudí, do konkrétnych situácií, ku konkrétnym ľuďom – žena, ktorá je zaneprázdnená predvianočným pečením a upratovaním (Katka Kubalová), dvaja súrodenci, ktorí sa hádajú kvôli rozbitej váze (Katka Demková a Darinka Martonová), chlapec pre ktorého je modlitba dôležitejšia ako pomoc ľuďom, ktorí ju práve veľmi potrebujú....No títo ľudia ho odmietajú, uprednostňujú vlastné záujmy. V 2. časti scénky si však uvedomia dôležitosť lásky, dobra, odpúšťania vo svojom srdci. Príjmu doňho Ježiša, a až vtedy nastanú skutočné Vianoce v nich samotných. Nakoniec sme si ešte zaspievali a spoločne sa pomodlili.

Dúfam, že táto Jasličková pobožnosť potešila ľudí a niečo v nich zanechala, i keď nám musia prepáčiť "menšie chaosy" pri poslednej scénke, ktorú sme nacvičili len tak narýchlo. Je to však pre nás určité ponaučenie do budúcnosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí prejavili svoju snahu, ale hlavne Tomu, kvôli ktorému to všetko bolo.

typ akcie : pobožnosť
autor článku: Anna K.
dátum akcie: 25.12.1999
prečítané: 1629x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)