05.08.2020
Hortenzia
- - zajtra - -
Jozefína
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
..... sv. Pavol .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Jesenná tancovačka

Dňa 19. októbra 2000 sa uskutočnila už tradičná zábava určená tanečníkom a tanečniciam všetkých vekových kategórií, ale hlavne deťom. A veruže sa ich zišlo neúrekom. Okrem tanca si mohli deti vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych súťažiach, ktoré prišli na rad cez prestávky medzi jednotlivými tanečnými kolami.

Hlavnou témou, v duchu ktorej sa niesla celá tancovačka a v duchu ktorej boli pripravované aj súťaže bola RODINA. Podľa toho bola vybraná aj hlavná myšlienka, ktorá znela: "LÁSKA V RODINE VRÁTI LÁSKU SVETU". Ako deti prichádzali, dostávali pripravené odznačiky, podľa ktorých potom boli rozdelení do jednotlivých skupín, v ktorých vzájomne súťažili. Odznačiky reprezentovali jednotlivých členov rodín a to: ocka, mamičku a deti.

Prvá mládež bola orientovaná na základné vlastnosti otca, ktoré deti spoločne vymenovali. Súťažilo sa v nosení. Tí starší a zdatnejší zobrali tých menších na ruky alebo chrbát a priniesli ich vyznačenou trasou. Takže sa do súťaže zapojilo celé družstvo. Meral sa výsledný čas družstva a družstvo ako celok bolo aj odmenené.

Druhá súťaž bola zameraná na maminky a ich vlastnosti. A opäť boli najskôr vymenované vlastnosti maminiek, potom sa súťažilo. Súťaž spočívala v tlačení kočíka po pripravenej prekážkovej dráhe, v ktorom bol umiestnený umelý pohárik plný cukríkov a ten sa nesmel vysypať. Znova sa súťaže zúčastnilo celé družstvo a meral sa výsledný čas.

Tretia súťaž bola orientovaná na deti a opäť sme začali vymenovaním detských vlastností. Tentoraz mali deti za úlohu poskladať postrihané obrázky a meral sa čas celého družstva.

Zvíťazili všetci, čo sa zapojili do súťaží, ale aj tí, čo si prišli iba tak zatancovať. Podarilo sa nám vytvoriť veľmi dobrú atmosféru a spojiť tých mladších s ich väčšími kamarátmi.

Som rád, že sa nám do organizovania takýchto podujatí aktívne darí zapájať čoraz viac mladých a verím, že to nie je na prospech len im, ale všetkým zúčastneným. Chcem sa ešte raz poďakovať za ochotu všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a zdarného priebehu tejto akcie. Ešte raz veľká vďaka.

typ akcie : tanečná akcia
autor lnku: Miloš L.
dtum akcie: 19.10.2000
pretan: 1550x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)