12.12.2019
Otília
- - zajtra - -
Lucia
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


8. výročná konferencia

Tento rok sme sa už po 8. krát stretli pri príležitosti sviatku dona Bosca, zakladateľa saleziánov, na výročnej domkárskej konferencii. Áno, už 8 rokov ubehlo od dňa založenia strediska Domka Lisková a sme veľmi radi, že toto dielo stále funguje a ponúka svoje služby deťom a mladým v Liskovej. Tentokrát sme sa zišli netradične v pondelok 31.1., priamo v deň sviatku sv. Jána Bosca.

Konferencia sa ako obvykle začala sv. omšou, na ktorej spieval detský i mládežnícky spevokol. Spestrením sv. omše bolo aj slávnostné prinášanie obetných darov. Po sv. omši sme sa všetci presunuli do klubovne, kde nás čakal bohatý program.

Naše pozvanie okrem členov Miestnej rady Domky a asi 60 radových členov prijali aj 3 hostia: náš pán farár vdp. Stanislav Culka, pán starosta Ján Lauko a pán Alfonz Kubala, ktorý nám pomáha hlavne so správou klubovne.

Program v klubovni otvoril predseda našej Domky – Jaroslav Timko ml., ktorý najskôr srdečne privítal všetkých, ktorí prijali pozvanie na túto konferenciu. Po otvorení dostali priestor mladí herci, ktorí zahrali príbeh zo života dona Bosca – o kostolníkovi a novom miništrantovi Bartolomeovi.

Nasledoval krátky pohľad na Domku ako celoslovenskú organizáciu a základné fakty z činnosti liskovskej Domky (sú uvedené vo výročnej správe za rok 2004). Po vymenovaní niektorých akcií z roku 2004 nasledovalo aj bližšie priblíženie tých najvýznamnejších. Katka s Ivkou pospomínali na tábor, Mária oživila Bodku za prázdninami, Julka spolu s deťmi spomínala na Dobrú novinu a Peťo hovoril o autobusovom výlete na Kysuce. Potom predseda hovoril o činnosti Miestnej rady v roku 2004.

Ďalším bodom bolo tradičné odmeňovanie. Vecnými cenami (prevažne knihy) sme tento rok naozaj nešetrili. V prvom rade sme ďakovali odchádzajúcim členom rady Milošovi, Bibe a Aničke za všetko, čo doteraz v prospech mladých urobili. Ďalej predseda poďakoval najaktívnejším členom rady – tentokrát Katke, Ivke a podpredsedkyni Júlii za ich celoročnú aktivitu a tvorivosť. Potom Júlia v mene všetkých vyzdvihla prácu a podporu manželov Timkovcov, ktorí založili našu Domku a dodnes odovzdávajú svoje sily a voľný čas v prospech Domky. No a nezabudli sme odmeniť ani pána farára, ktorý je nám oporou vo všetkom, o čo ho požiadame, a pána Kubalu, ktorý sa stará o príjemné prostredie v našej klubovni.

Pokračovali sme finančnou správou za rok 2004, s ktorou nás oboznámil náš ekonóm RNDr. Jaroslav Timko. Okrem iného pripomenul, že pred 8 rokmi nám muselo stačiť na celoročnú aktivitu 2000 Sk a dnes už je to mnohokrát viac, za čo vďačíme hlavne Ministerstvu školstva a Obecnému zastupiteľstvu, ale aj našim sponzorom a členom.

Nezabudli sme predniesť ani plán na rok 2005. Pre všetkých, ktorí si k nám nájdu cestu, sú pripravené pravidelné aktivity a ďalších 30 akcií počas celého roka (uvedené v pláne na rok 2005). V následnej diskusii sa objavili najmä reakcie na plán práce i nové nápady, ktoré samozrejme vítame. Vystúpil aj pán farár a pán starosta, ktorí poďakovali Domke za jej prácu v prospech mladých a vyslovili prianie, aby sme v nastúpenom diele pokračovali aj naďalej.

Posledným oficiálnym bodom bolo záverečné poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k rozvoju našej Domky. Po ňom predseda Domky ukončil 8.výročnú konferenciu a pozval všetkých členov na minitancovačku, ktorá nasledovala po oficiálnom programe.

Zábavu, ktorá nasledovala až do 21.30, nebudem veľmi opisovať. Snáď toľko, že sa súťažilo v metlovom tanci a tancovali domkárske tance, ľudovky a nechýbali ani moderné hity. No a pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie, tentokrát obohatené špecialitou – banánovými piškótami v čokoláde.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k priebehu tejto konferencie, popriať členom našej Miestnej rady, aby im zápal pre prácu v prospech mladých vydržal počas celého roka a naším domkárom, aby si každý u nás niečo našiel a aby tak liskovské stredisko Domky prinášalo svoje ovocie aj naďalej.

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 31.01.2005
prečítané: 1439x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)