12.12.2019
Otília
- - zajtra - -
Lucia
Ten, kto je príliš zamestnaný tým, že robí dobro, nemá čas na to, aby bol dobrý.
..... R. Thákur .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Valné zhromaždenie Domky

Keďže sa patrí, aby ste vy, naši domkári, vedeli aj o veciach, ktoré presahujú hranice nášho strediska, napíšem vám o Valnom zhromaždení Domky, ktoré sa uskutočnilo 1.-3.4. v Tatranskej Lomnici.

Valné zhromaždenie je stretnutie zástupcov (väčšinou predsedov) stredísk Domky z celého Slovenska, ľudí pracujúcich na ústredí Domky (to sú tí, ktorí sa starajú o fungovanie celej Domky), členov predsedníctva Domky (to sú tí, ktorí robia v Domke dôležité rozhodnutia) a pozvaných hostí. Stredisko Lisková som zastupoval ja ako momentálny predseda.

Čo všetko sa na takom stretnutí robí? V prvom rade treba povedať, že Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Domky. Teda to, čo sa tam príjme, môže zrušiť len ďalšie Valné zhromaždenie. No hlavným cieľom nie je rušiť, ale vytvárať, upravovať, diskutovať a zlepšovať činnosť Domky ako celku, no i na jednotlivých strediskách.

Významnými orgánmi Domky sú: predsedníctvo, regrantingová komisia (má na starosti rozdelenie financií) a kontrolná komisia (jej úlohou je kontrolovať účtovníctvo na strediskách i ústredí). No najčastejšie prichádzame do kontaktu s Ústredím Domky, ktoré je centrálou Domky.

Tento rok sme na tomto našom stretnutí boli oboznámení s výročnými správami jednotlivých orgánov, s rozpočtom na rok 2005, volili sme nových ľudí do orgánov Domky, preberali stanovy a predkladali iniciatívne návrhy. No nechýbali ani chvíle voľna, kedy sme mali možnosť vychutnať si krásy Tatier, porozprávať sa, či pozrieť ďalšie kolo Superstar. Smutnou spomienkou na toto Valné ostane, že počas neho zomrel Ján Pavol II.

Čo sa týka môjho osobného pohľadu na toto stretnutie, bol som veľmi povzbudený. Stretnúť za taký krátky čas toľko ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas a sily pre dobro mladých, a to s úsmevom a radosťou, je naozaj veľmi motivujúce. Preto si myslím, že Domka má pred sebou dobrú budúcnosť. No a vždy musíme myslieť aj na Toho, ktorý všetko riadi a požehnáva. Jemu zverujeme celé naše domkárske dielo aj naďalej.

typ akcie : iné
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 01.04.2005
prečítané: 1260x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)