03.07.2020
Miloslav
- - zajtra - -
Prokop
Čas je to, čo najviac chceme, ale bohužiaľ to, čo najhoršie využívame.
..... W. Penn .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Hodina pravdy

K najznámejším televíznym súťažným reláciám v minulom roku patrila aj Hodina pravdy. A preto sme sa rozhodli, že aj deťom umožníme vyskúšať si svoje zručnosti a vedomosti.

Aby to vyzeralo ako v televízii, zadali sme úlohy týždeň pred súťažou. V nedeľu 11. 12. 2005 o 14 30 sme vylosovali z asi 25 záujemcov 16, ktorým sme pridelili úlohy. Ostatní sa mali hrať na divákov. Keďže ceny už boli kúpené, každý si ich mohol pozrieť, aby vedel, o čo bude hrať.

Súťaž bola určená najmä pre žiakov druhého stupňa. Čo sa mali deti naučiť, alebo si nacvičiť? Dve dvojice si mali prehadzovať lietajúci tanier a loptičku zároveň, aby im počas 1 minúty nespadla. Ďalší dvaja sa mali naučiť zástavy, hlavné mestá a názvy ich štátov. Nechýbalo spoznávanie saleziánskeho svätého chlapca – Dominika Savia a portréty iných svätých. Mimochodom, viete koľko kilometrov prešiel Dominik denne, keď chodil do školy z domu do Castelunova ? Až 20. A ako znelo heslo Družiny Panny Márie, ktorú založil Dominik? Súťažiaci správne odpovedali: „Slúžte Pánovi vo veselosti!“

Zo športových súťaží sme zadali dievčatám naučiť sa skákať na švihadle vo dvojici a odrážať loptičku z pingpongovej rakety. Posledná úloha znela: Podľa výroku poznať meno jeho autora. Vedeli by ste, kto je autorom nasledujúcej vety? Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. Je to známy fyzik A. Einstein.

V nedeľu 18. decembra nastala o 14:30 pre súťažiacich hodina pravdy. Nechýbal ani kamarát, rodič či stará mama. Všetkým sme držali palce. A veru takmer všetci to dokázali. Aj presne odhadnúť čas bez hodiniek – Veronika sa odchýlila len o 2 sekundy, aj skákanie na švihadle - Deniska a Simonka odskákali bez chyby. Bratia Kohútovci zvládli svoje vedomostné úlohy o európskych krajinách a Dominikovi. Podobne sa darilo aj ostatným, iba traja si odniesli cenu útechy, avšak nie vodu, ale čokoládu. V klubovni nás bolo okolo 30.

Víťazov sme ocenili potleskom a cenou, ktorú si sami vylosovali.

typ akcie : súťaž
autor lnku: Ivana B.
dtum akcie: 18.12.2005
pretan: 1574x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)