21.01.2020
Vincent
- - zajtra - -
Zora
Ako vedúca osobnosť by ste však mali využiť každej príležitosti k motivovaniu ľudí tým, že im prejavíte uznanie za ich zásluhy, služby či pomoc. O zásluhy je potrebné sa rozdeliť, zatiaľ čo vinu za neúspechy by ste mali niesť sami.
..... J. Adair .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


9. výročná konferencia

V piatok 3. februára 2006 sa uskutočnila už 9. výročná konferencia našej Domky. Niesla sa ešte v duchu nedávneho sviatku sv. Jána Bosca (31.1.).

Začali sme ako obvykle svätou omšou, ktorú slúžil náš pán farár Stanislav Culka. Omšu sprevádzal spevom detský a mládežnícky spevokol. Priniesli sme aj obetné dary - ružu, erb Liskovej, hokej a gitaru. Po sv. omši bolo svätoblažejské požehnanie.

Potom sme sa už presunuli do klubovne Domky, kde sa zišlo asi 70 domkárov. Najskôr sme sa pomodlili a potom predseda J. Timko privítal všetkých zúčastnených, medzi ktorými boli viacerí významní hostia. Z tých domácich to bol pán farár Stanislav Culka, pán starosta Ján Lauko a náš "údržbár" pán Alfonz Kubala. Pozvanie na konferenciu prijala aj čerstvá celoslovenská predsedníčka Domky – Ing. Darinka Čierniková a predseda ružomberskej Domky Marek Palider.

Po úvode mladí herci Martin a Michal Forgáčovci s rozprávačkou Barborku Kubalovou zahrali scénku zo života dona Bosca, konkrétne rozhovor dona Bosca a Dominika Sávia o svätosti.

Potom nasledoval prehľad činnosti našej Domky v roku 2005, ktorý bol tento rok pripravený netradične formou elektronickej prezentácie premietanej dataprojektorom. Všetci zúčastnení si tak mohli pohľadom na fotky osviežiť spomienky na akcie, ktoré sme minulý rok uskutočnili. V rámci prezentácie bola aj súťaž o najväčšieho znalca Domky (zvíťazil Maťo Hradský) a najlepšiu fotku v kategórii "Domkári a zvieratká" (zvíťazila Aja Kubalová). Potom sme sa pozreli na Plán akcií na rok 2006 a ujo Timko nám priblížil hospodárenie Domky v roku 2005.

Ďalším bodom bolo odmeňovanie. Tento rok sme poďakovali za podporu pánovi farárovi, pánovi starostovi a pánovi Kubalovi. Ďalším odmeneným bol absolvent Školy animácie Tomáš Koma a obdarovali sme aj Darinku Čiernikovú, ktorá si odniesla našu domkársku šatku i veľkú sviečku. Popriali sme jej, aby bola zapálená pre Domku a aby sa jej darila práca v prospech všetkých slovenských domkárov.

V následnej diskusii vystúpila práve Darinka Čierniková, ďalej pán starosta, pán farár i Marek Palider. Nechýbali ani otázky týkajúce sa tohtoročného tábora, či domkárskej futbalovej ligy.

Na záver konferencie nechýbalo poďakovanie všetkým prítomným. Účastníci sa zapísali do našej už 9-ročnej kroniky. Pre vytrvalcov bola ešte premietnutá prezentácia fotiek z Letného tábora 2005.

Aj touto formou by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou podporujú našu Domku v jej činnosti. Verím, že aj naďalej budeme plniť cieľ, ktorý sme si vytýčili a že naša práca bude prinášať svoje ovocie. Tešíme sa na stretnutia počas roka 2006, ktorý je už 10.rokom pôsobenia Domky u nás v Liskovej.

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 03.02.2006
prečítané: 1461x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)