05.08.2020
Hortenzia
- - zajtra - -
Jozefína
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?
..... sv. Pavol .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Šarkaniáda

Šarkaniáda, teda slávnostná prehliadka umenia šarkanov, sa tento rok uskutočnila v sobotné októbrové popoludnie (14.10.2006).

Oprávnené starosti tesne pred akciou spôsobil fakt, že silnejší vietor sa rozhodol oneskoriť o jeden deň. Mal aj on smolu, lebo nevidel krásnych šarkanov. No slniečko nás nesklamalo a darovalo nám veľa teplých usmievavých lúčov.

V snahe pomôcť šarkanom dostať sa do čo najväčšej výšky deti bežali dolu strmým kopcom ozlomkrky, takže urobili skoro kotrmelec. Ísť hore bolo už ťažšie. Najbližšie k nebu sa dostal Miškov šarkan, ktorý si plachtil po oblohe ako jastrab. Ale aj iným šarkanom, pochádzajúcim z obchodov, sa darili pekné výlety. Nemožno nespomenúť ani Kubalovie šarkany, ktorých majitelia boli tiež ocenení. Naše igelitové často predvádzali zaujímavý krútivý tanec nízko nad zemou, asi dostali panický strach z výšok.

Po lietaní, a teda fyzickej námahe, prišli na rad úlohy na vymýšľanie. Tri skupinky pod vedením Ajky, Veroniky a Barborky si pripravili znamenité reklamy na šarkana, vystúpili v krátkej scénke o drakovi a predniesli básničky o šarkanovi, napríklad aj túto:

Veľký pekný šarkan letí,
pozerajú sa naň deti.
"Čo to na oblohe stvára? "
Vrtuľky si povytvára.
Letí, letí privysoko,
zrazu zbadá lietadielko.
Pozor, šarkan, pozor daj,
pred seba sa pozeraj!

Po vyhodnotení a rozdaní sladkých cien sme sa smädní poponáhľali domov. Veď šarkanov si možno púšťať ešte celú jeseň!

typ akcie : súťaž
autor lnku: Ivana B.
dtum akcie: 14.10.2006
pretan: 1598x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)