25.06.2022
Tadeáš
- - zajtra - -
Adriána
Čas je to, čo najviac chceme, ale bohužiaľ to, čo najhoršie využívame.
..... W. Penn .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Výročná konferencia


Ako rýchlo ten čas plynie... Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalší rok činnosti. Rok 2008 bol na aktivity veľmi bohatý a tak na začiatku roka 2009 nemohol chýbať spätný pohľad na uplynulý rok.

A tak sme sa v piatok 30. januára (predvečer sviatku sv. Jána Bosca) zišli najskôr v kostole, aby sme konferenciu začali tak, ako sa patrí – poďakovaním za Božiu pomoc v uplynulom roku. Svätou omšou nás sprevádzal detský spevokol, ktorý si pripravil aj prinášanie obetných darov. Kreativita bola tento rok veľká, medzi obetnými sa totiž objavila aj kôstka zo slivky(!), samozrejme symbolicky vysvetlená.

Po sv. omši sme sa presunuli do klubovne, kde nasledovalo bilancovanie. Približne 60 zúčastnených sa mohlo dozvedieť, že rok 2008 bol už 12. rokom pôsobenia Domky v Liskovej. Domka mala 101 členov a okrem tradičných pravidelných aktivít (5 detských stretiek, animátorské stretko, detský a mládežnícky spevokol, Řužencová ruža, Šport v telocvični, Futbal v telocvični) sme zorganizovali ďalších 40 podujatí. Naši mladí sa zúčastnili aj viacerých vzdelávacích podujatí (Kurz mladých lídrov, Kurz ľudskosti a tvorivosti, Kurz o hrách, škola pre animátorov) a naďalej zostávame veľmi aktívni aj v oblasti participácie mládeže, a to na rôznych úrovniach (celoslovenská Domka, Rada mládeže Žilinského kraja, Obecné zastupiteľstvo, Komisia pre mládež pri OZ, diecézna synoda). Novou podpredsedníčkou Domky sa stala Ivana Barteková, myslím, že úplne oprávnene a zaslúžene.

Ďalším bodom programu bolo poďakovanie. V priebehu roku 2008 sa so strediskovou radou rozlúčili dlhoročné opory našej Domky – Ján Mišata (saleziánsky spolupracovník, prvý predseda liskovskej Domky), Júlia Sarová (doterajšia podpredsedníčka Domky) a Katarína Kubalová. Ďakovali sme aj strediskovej rade, animátorskému kolektívu aj našim tradičným spolupracovníkom – manželom Timkovcom, pánovi farárovi, Milošovi a jezuitovi Jankovi Benkovskému.

Premietli sme si aj súhrn aktivít z minulého roka. Počas premietania som si všímal viac divákov ako prezentáciu a verte mi, sú to naozaj príjemné chvíle, keď vidíte, ako sa deťom aj mladým vracajú spomienky, ako komentujú fotky aj prezentované akcie a keď na ne spomínajú v dobrom. Je to veľké povzbudenie aj do ďalšieho roku :)

Nezabudli sme ani pripomenúť našu webstránku www.domkaliskova.sk – veď už od roku 2001 sa najčerstvejšie informácie o našej činnosti nachádzajú práve tam.

Na záver na nás čakalo ešte občerstvenie – tradičná torta od tety Daňovej (ďakujeme) a obľúbené veterníky. No a potom sme sa už mohli rozísť do svojich domovov.

Chcel by som domkárom popriať aj v roku 2009 veľa energie, chuti do dobrovoľníckej práce, radosti a tvorivosti, aby sme sa aj tento rok často stretávali a tvorili jedno pekné živé spoločenstvo. Nuž a nech budúcoročné bilancovanie dopadne aspoň tak ako toto.

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 30.01.2009
prečítaní: 2519x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)