27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Nae tel s krehk sklo a je potrebn medzi jedno a druh da vea slamy umtvovania, aby sa neporozbjali.
..... sv. Frantiek Salesk .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Domkrsky ples
>>> Video z plesu 2011 :) (46,3 MB) <<<

Plesov sezna je v plnom prde. Ani Domkri z Liskovej nezahali a aj tento rok pripravili ples. 6-ty ronk Domkrskeho plesu sa uskutonil 5. februra v Kaviarni KD v Liskovej. Od minulho ronka sa vea nezmenilo, ale predsa bol tento ples o nieo in :). o ma najviac poteilo, bolo asi to, e prilo viac tch „neskr narodench“ Domkrov. Bola to teda alia pekn prleitos na utuenie kolektvu a vemi dobr zbavu.

Ale u zase predbieham :). Take... Prpravy na tohtoron ples, samozrejme, zaali o nieo skr. Ve predsa treba pozva host, zabezpei slu, DJ-a, tombolu, pripravi program, vzdobu. Nebolo to vetko jednoduch, ale organizan schopnosti liskovskch domkrov s vek, a tak sme mohli v u spomnan de „plesa“.

Oficilny zaiatok bol o 19-tej hodine. Vetko zahjili modertori Zuzka a Majo krtkym prhovorom, v ktorom ns Majo vyzval na tak mal „zabitie asu“ tmto cittom: „Indini tancovali, ke sa chystali zabi svojich nepriateov. Nai frajeri a krsky tancuj, aby zabili as.“ Myslm vak, e pre vetkch bol tento sobotn veer a noc prjemnm preitm asu. Po vodnej modlitbe sme sa mohli pusti do prvho tanenho kola. Do tanca nm (tak ako minul rok) hral DJ Martin, za o mu vetci vemi pekne akujeme.

Asi po hodinke tancovania priiel as na prv as programu. Bola ou pantomimick scnka v podan Marianky a Veroniky. Po nej sa op pokraovalo v zbave. Neskr sme si mohli znova „oddchnu“ pri prezentcii fotiek z minuloronch domkrskych akci. Do tretice si pre ns animtori pripravili „ponokov tanek“ na piese Chivava.

Ani sme sa nenazdali a bola polnoc. S polnocou je na plesoch obvykle spojen tombola a tak tomu bolo aj teraz. Zuzka a Majo sa poslednkrt ujali mikrofnu a mohli sme zaa. Vetci sme vytiahli na stoly svoje tombolov lstky a u len akali, ak slo to bude. Ceny boli naozaj bohat a vhercovia sa z nich urite teili.

Po tombole pokraovala zbava v plnom prde a do skorch rannch hodn. Poas veera sme samozrejme stihli aj belgick tanec (a trikrt za sebou :)), tanen sa na rodinky, a taktie nechbal metlov tanec. Tanen tly sa striedali jeden za druhm... Zbavu sme ukonili vberom tch modernejch skladieb, ke sme u od navy ani sami nechpali, ako ete vbec vldzeme tancova.

O pol piatej rno nm neostvalo ni in, len ete nejako prebra nae unaven nohy k ivotu a poupratova slu. Kee ns bolo dos, ilo to rchlo a mohli sme sa pobra domov.

akujem vetkm organiztorom za zvldnutie zverenej lohy. Verm, e takto o rok sa znova stretneme na Domkrskom plese a al ronk bude op pln prekvapen.

typ akcie : ples
autor článku: Nika I.
dátum akcie: 05.02.2011
prečítaní: 2952x
K o m e n t � r e :

Baby, super scenka!! a akoze Marianka klobuk dole..ty koxo..to bolo moc ..uz sa tesim, co vydumate o rok !!:)

autor : Maria L.
dátum : 11.02.2011
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)