27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Nik v ns nevzbud tak ctu ako lovek, statone znajci neastie.
..... Seneca .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Divadeln krov cesta


akujeme vetkm priaznivcom divadla, ktor prijali pozvanie na predstavenie krovej cesty s Judom, ktor sa uskutonilo v premire piatok 15.4. 2011 a v reprze na Zelen tvrtok 21.4. 2011.

Krov cesta v nboenskom ivote ponka predovetkm priestor na rozjmanie o utrpen Jeia Krista. A tak aj divadelnci prili nielen "odohra divadlo", ale predovetkm vytvori priestor pre zastavenie sa, pre rozmanie nad vlastnm ivotom, nad sebou ako nad tm, kto kra spolu s Kristom na Kalvriu.
Zmerom autorky bolo spoji symbol ako vrazov prostriedok, modern prvky divadelnho prejavu a pohad na biblick postavu Juda a jeho zradu z inho uhla (ako je ten tradin). O tom, i sa tento zmer podarilo naplni, mete "vydva svedectvo" iba Vy....

akujeme za Vau podporu a akujeme aj pnovi Jozefovi Rotekovi (Jud) a Matovi Daovi (Jei) za"hosovanie" v naom malom mladom divadelnom spolku.

typ akcie : kultrna akcia
autor článku: Miroslava .
dátum akcie: 15.04.2011
prečítaní: 2695x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)