27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Ni nespsobuje viu boles ako vidie trpie tch, ktorch milujeme.
..... sv. Terezka .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Festival Lumen


Piatok 3.jna. Prve vtedy sme sa pekne spolu v pote 14 vybrali na nekonene trvajcu cestu do Trnavy. Ale myslm, e nikomu z ns to neprekalo. Cestovali sme predsa pln energie a s rozhodnutm, e musme spolu strvi super-duper vkend. A presne tak aj bolo. Po vyerpvajcej ceste sme si oddchli v parku, kde sme pokali, km sa budeme mc ubytova v nejakej tej kole.

Ke hodiny ukzali nieo pred 15:00, pobrali sme sa teda po ceste, ktor na vlakovej stanici zistil Majo spolu s Maom H. Spolu s naim prchodom sa spustil poriadny d. Rchlo sme sa ubytovali a vybrali sme sa na sv. omu, no nevedeli sme njs miesto, kde bola slen. Tak sme teda pokali, km sa nezaali koncerty. Ako prv vystpili Shackleton, po nich Hudba z Marsu, Summertime, Parachuteband a na zver DJ Andy Hunter, to sme sa vak viacer pobrali do koly spa.

V sobotu rno sme sa niektor vybrali na sv. omu ako na nhradn za prv piatok a potom sme li do koly, kde sme presedeli niekoko hodn a rozprvali sa presne ako starie tetky na trhu. T druh polovica sa vybrala na Zumbu, potom na nejak tie workshopy. O 17:15 sme sa vybrali na The Elements, no poasie nm neprialo a tak sme sa pobrali sp do koly. Kvli brke boli nakoniec aj usporiadatelia printen prerui program, a tak sme si v kole vetci spolone zahrali aktivity.

Potom sme sa vybrali na sv. omu, ktorou sme ukonili tento festival. A po omi? Ili sme do koly v ndeji, e sa aspo troku vyspme. To vak pravda nebola, pretoe sme vstvali vemi skoro, aby sme stihli vlak, ktor ns doviezol prakticky domov. Spravili sme ete nejak fotky a rozili sme sa kad svojou cestou.

typ akcie : kultrna akcia
autor článku: Katarna A.
dátum akcie: 03.06.2011
prečítaní: 2577x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)