27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Zkladn rola vedcich je vdy rovnak. Spova v pomoci skupine splni spolon lohu, udra ju ako celok a zaisti, aby kad len prispel poda svojich najlepch monost - stimulova rozvoj kadho lena.
..... J. Adair .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Bodka za kolskm rokom


Tak ako kad rok, aj tento sme sa rozlili so kolskm rokom tak, ako sa patr. Raajie hrejiv le nasvedovali tomu, e mme pred sebou dlh a akn de. Len o sme sa popasovali s menou trou k miestu inu, osvieili sa a nabrali nov sily, mohli sme putova strojom asu.

Na zaiatku sme sa vrtili sp do dvnej minulosti. Sp do praveku. Tu na ns akal pralovek Dominik, ktor mal pre ns pripraven sa, po ktorej nikto neostal such... :) Po menom osvieen sme alej putovali do staroveku, kde bolo naou lohou vytvori z jednho lena skupinky mmiu. Potom nasledovali vemi zaujmav sae v stredoveku, v novoveku, no a nakoniec sme sa dostali a do budcnosti, kde bolo naou lohou rozlti odkaz, ktor mal pre ns pripraven maranko tevko :).

Na pln zver sme si poopekali pekaky a tm sme vlastne ukonili nau bodkovsk misiu. Teraz nm neostva ni in, len aka na aliu bodku, naprklad za przdninami :).

typ akcie : sa
autor článku: Marianna U.
dátum akcie: 09.07.2011
prečítaní: 2711x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)