21.10.2019
Uršuľa
- - zajtra - -
Sergej
Kvet musí stratiť okvetné lístky, aby sa mohol vyvinúť v plod. Ísť dopredu znamená tiež niečo strácať.
..... P. Rosso .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Letný tábor
fotky - 1.deň
fotky - 2.deň
fotky - 3.deň
fotky - 4.deň
fotky - 5. deň
fotky - 5.-6. deň (Miloš)


Prípravy na tábor
Pravdupovediac odštartovali asi začiatkom mája, kedy sa na strediskovej rade vybrali deti a animátori. Hlavnou podmienkou pri výbere detí bol ukončený 4.ročník a ďalším kritériom je aktivita v stredisku, či už ako účastník na akciách (deti), či ako pomocník pri fungovaní našej Domky (animátor).

Toto bol už 9.ročník letného tábora organizovaný samostatne ako Domka Lisková (14. ročník, ak započítame aj tábory s ružomberskou Domkou), preto výber témy bol náročnejší. Myslím, že nám pomohol aj Duch Svätý. Ivke Bartekovej skrsla myšlienka o téme Ján Pavol II. . Chalani zas veľmi presadzovali vojenskú tematiku, no dievčatám sa táto téma nepáčila. Jarko tieto témy prepojil a vznikla téma II. svetová vojna so zameraním na život Karola Wojtylu v tomto období.

Priebeh tábora
Miesto a ani čas sa veľmi nelíši od minuloročného tábora, prvý augustový týždeň (1.8.-6.8.2011), Chata Lesák v Tajove. Počet sa navýšil, mali sme 24 účastníkov, 12 animátorov, 13 členov organizačného tímu a kňaza. Počasie nám tiež prialo, takže všetko nasvedčovalo tomu, že tábor je požehnaný svojou témou.

Náš táborový deň vyzeral asi takto... Na veľké počudovanie so vstávaním u detí veľký problém nebol, pretože vždy pred budíčkom už boli rozlezení po celej chate. U animátorov a organizačného tímu to bol jemný problém, ale dali sme si záväzok, že každé ráno ešte pred štartom ranných aktivít si trošku privstaneme a stretneme sa spoločne pri rannej modlitbe. Bola to jedna z tradícií táborov. Aby sme boli počas celého dňa svieži, deň sme odštartovali rozcvičkou, každý deň o čosi viac zábavnejšou. Medzi ranné povinnosti patrí aj ranná hygiena, raňajky a spoločné ranné modlitby osobitne dievčat a chlapcov. Priebeh dňa sa vždy niesol určitou historickou udalosťou, napr. v pondelok – začiatok vojny, vznik odboja a tréning zručností. Večer, ten nebol vždy rovnaký, občas sa objavila nejaká nočná hra, či skúška odvahy pre najmenších, alebo sme sa spoločne zahrali spoločenské hry a povenovali sa jeden druhému. Veľkým paradoxom bolo, že hoci ranné vstávanie deťom nerobilo problém, tak ako na tábore býva - so spaním problém bol :).

Program tábora sme si rozplánovali do minúty, zamerali sme sa v ňom na každú oblasť. Či už duchovnú, cez sv. omše, duchovné obnovy, ranné a večerné modlitby, večerné slovká, cez spoveď... Aj tvorivú, aby sme využili talenty našich detí, prostredníctvom stavby tajných miest, mostov, pri výrobe rámikov, stojanov, pri varení krowiek. Samozrejme na súťažnú, vďaka veľkým, nočným, tímovým hrám. A hoci boli prázdniny, chceli sme naše deti aj niečo naučiť, pomocou jazykových kurzov, stanovísk o prvej pomoci, prežití v lese, vojenských signáloch... Nezabudli sme ani na tradičnú táborovú túru.

Cieľom táborov nie je len súťaženie a výhra. Podstatnejšie sú iné veci... aby sme si z tábora odniesli kopec spomienok, utužili kolektív, možno sa aj niečo naučili, no najmä aby sme sa na tábore cítili ako doma. A myslím, že tieto ciele boli splnené, a to je podstatné!!!

Výňatky z táborovej témy:

„Do mesta dorazili Nemci a obsadili všetky dôležité budovy. Tiež sa ustanovil zákaz vychádzania po zotmení a zákaz stretávania. Preto je potrebné, aby vznikli skupiny, ktoré budú riadiť odboj v celom meste (naše skupinky). No a na to je v prvom rade potrebné vytvoriť si tajný priestor na stretávanie (každá skupina samostatne).“(Tajné miesta skupín)

„Keďže situácia si vyžaduje rýchlu komunikáciu (a porozumieť aj Nemcom), je potrebné zlepšiť sa v poľštine a naučiť sa po nemecky. Učí sa každá skupina zvlášť.“ (Jazykové kurzy)

„V Poľsku sa dala dokopy armáda, ktorá by mala zabrániť Nemcom v postupe cez Poľsko. Obyvatelia Krakova sa preto rozhodnú dostať sa za frontovú líniu, teda do doteraz neobsadenej časti Poľska. Putovanie sa končí neúspechom, pútnici stretávajú rozprášené zvyšky poľskej armády a preto sa rozhodnú pre návrat do Krakova.“( Výlet so sv. omšou - útek za frontovú líniu)

„Keďže v Krakove je potrebné nejako prežiť a vyžiť, oplatí sa získať nejaké financie výrobou a predajom predmetov a jedla.“ (Tvorivé dielne - stojany a krowky)

„Skupina z každej štvrte Krakova je v niečom výnimočná. Keďže vo vojne sa skúsenosti a zručnosti cenia dvojnásobne, je vytvorený priestor pre to, aby sa skupiny od seba čo najviac naučili.“ (Stanoviská)

„Kvôli zabráneniu morálneho a kultúrneho úpadku krajiny vznikali v meste tajné divadelné spolky, ktoré tajne hrávali predstavenia pre obyvateľov mesta.“ (Divadelné predstavenia)

Zaujímavosti:
• Priblíženie života pápeža a vojny cez zostrihy z filmu Karol – človek, ktorý sa stal pápežom
• Mal nás navštíviť a porozprávať nám o Svätom Otcovi zosnulý banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž
• Posily do OT: rodinka Lesáková s malým Timuškom, Julka s Dominikou a do radov organizačného tímu prispela aj Nika Ilovská
• Opäť prijal naše pozvanie na tábor salezián Don Pavol Dzivý, ktorý sa postaral o duchovné vedenie počas celého tábora
• Zvýšenie počtu účastníkov, najmä animátorov (6 skupiniek - 2 animátori a 4 deti)
• Skupinky boli pomenované podľa štvrtí v Krakowe : Krowodrza, Nowa Huta, Debniki, Stare Miasto, Kazimierz, Grodzka
• Návšteva z Obecného úradu v Liskovej na čele s pánom starostom Ing. Jozefom Murinom
• Jedno malé zranenie – vyvrtnutie členka
• Darčeky: nanuky, melóny, peniažky od členov Obecného úradu v Liskovej a chutná torta od tety Holomáňovej
• Piatková rozcvička v podaní angolského návštevníka Maja, ktorý nás naučil ich národný tanec Kuduro
• Sobotná odpustová sv. omša v Benediktínskom kostole v dedinke Sampor

typ akcie : letný tábor
autor článku: Zuzana M.
dátum akcie: 01.08.2011
prečítané: 1678x
K o m e n t á r e :

tak teda niektoré fotky nemajú chybu :)))

autor : Júlia
dátum : 20.10.2011
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)