27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Bez Boieho poehnania, mrne nae namhania.
..... slovensk udov mdros .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Prespvaka


30. jn... Koniec koly, testov, skok i psomiek. U poznm len jeden vraz – PRZDNINY! A poviem vm... my sme ich zaali vo vekom tle. Rozhodli sme sa (i skr Veronika sa rozhodla) zorganizova prespvaku.

A tak sme jeden prjemn veer dostali pozvaciu sms-ku a program na zaiatok przdnin bol hotov. Vetci sme sa stretli po sv. omi v klubovni vo vbornej nlade a mohlo sa zaa grilova. Kee boli nepriazniv podmienky, d, vina ud zostala dnu, aby zbytone nezavadzali tevkovi – fgrilovaovi :). No as plynul a postupne sa k nemu pridalo zopr alch ud... dobre teda... tak vina. Neviem m to bolo... ale mono preto, e zopr dievat si doprialo viac okoldy ako zvldnu a KARAOKE SHOW bola na svete :). Potom nasledoval mal prekladatesk kurz a zrazu bolo dogrilovan, a tak sa vetci op vrtili dnu.

al bod programu bolo pozeranie videa z rozprvkovho tbora. A tak sme pozerali a pozerali a pozerali... a nm pomaliky zaali klipka ok a kee sme zistili, e video ani zaleka nekon, vypli sme ho a nau prespvaku sme zakonili spnkom na novch krsnych zelench kobercoch, ktor ztuuj nau milovan klubovu. :)

typ akcie : in
autor článku: Barbora K.
dátum akcie: 30.06.2011
prečítaní: 2341x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)