06.08.2020
Jozefína
- - zajtra - -
Štefánia
Veď všetko je vaše: či Pavol alebo Apollo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť – všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.
..... sv. Pavol .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Bodka za školským rokom

Ten slávny deň, keď sa má každý do sýtosti vyblázniť a poďakovať Bohu hrou, tancom i spevom už prichádzal. A náhle – dážď. Ó nie, aká smola.... Pokus bol márny, ale ako premôcť dážď? Tak sme si povedali: "A teraz nás už nepremôžeš!!!" S plným nasadením sme kráčali ku škole, ktorá plnila úlohu "miesta zrazu". Tu sme sa všetci mali zísť..... i zišli sme sa.

A chcete vedieť, aká bola obloha? Slniečko ju celú vyzdobilo žiarivými lúčmi a tieto nás šteklili a hriali pri duši a všetci sme sa nesmierne tešili. Najprv sme zvládli diaľku a kopec a po príchode na "miesto Bodky" sme sa vyvalili na zem a chvíľu oddychovali. Starší začali pripravovať stanovištia, na ktorých mali deti súťažiť a nakoniec sa zúčastniť pokladovky. Keď bolo všetko dokonale pripravené, súťaž sa mohla začať. Pomodlili sme sa, zaspievali a hor sa hľadať poklad.

Deti sme rozdelili do skupiniek a spoločným znakom nás všetkých boli motýle. Podľa druhu motýľa sa rozlišovali aj skupinky detí. Každá skupinka mala 1 navigátora, ktorý bo zároveň aj dozorcom, aby sa nepritrafil úraz. Všetko prebiehalo podľa plánu, len posledná skupinka nie a nie trafiť do cieľa. Keď nechodili hodnú chvíľu, vybrala sa za nimi aj skupinka vedúcich – dozorcov, ktorá mala likvidovať prekážky a súčasne hľadať. Nakoniec všetko dopadlo dobre.

Po súťaži sa mimoriadne vysilené deti – teda všetky – vychystali papať. O dobrý guláš sa nám totiž postaral ako každý rok p. Dr. Kubala s rodinou a musíme uznať, že bol veľmi dobrý a chutil. Všetci sme boli takí najedení, že bolo treba trochu zhodiť z našich váh a rozhodli sme sa zapojiť do futbalu, ktorý mali pôvodne hrať iba chlapci.

Po zápase sme boli už úplne vyčerpaní a s túžbou oddýchnuť si, sme sa šťastne vracali domov.

typ akcie : súťaž
autor lnku: neznámy
dtum akcie: 00.06.1998
pretan: 1686x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)