27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Ak je Boh za ns, kto je proti nm? Ke on vlastnho Syna neuetril, ale vydal ho za ns vetkch, akoe by nm s nm nedaroval vetko?
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Animtorsk chata


Potrebovali sme sa rozli s przdninami( teda vina :)) a tak sme sa vybrali pod horu na chatu Kubalovcov. Troku sme sa zahrali, o to sme si uvarili, hlavne sme zisovali funkcie a vrobu orgonitu. Ale kee vm toto vemi vea nehovor mm tu pre vs aj osi podrobnejie. :)

Take po krtkej organizcii sme sa v nedeu 28. augusta vybrali na chatu.. Samozrejme, e niektor sme nesthali vetky veci tak ako sme mali a doli sme neskr, ale predsa. A tu sa zaal n program, niekto poval najhranejie slovensk rdio, kril lovky. Niekoko vytrvalcov zostalo pri ohnku, ale my ostatn sme sa postupne pobrali do Spia.

Ani sme sa nenazdali a bolo krsne slnen rno. Spolu sme sa naraajkovali a potom sa ilo maka. Aj to akalo len miziv percento, pretoe mali t smolu a prve poas chaty vyorvali zemiaky. Ale vetci to zvldli bez ujmy na zdrav. Cel celuik de sme vykonvali potrebn innos, ako napr. chodili po vodu, alebo nieo tohto druhu. Poas da ns prilo navtvi zopr ud a sprjemnili nm chatu svojou prtomnosou. No a a tak nm preiel cel de.

A utorok? Jednoducho sme sa zobudili po vemi krtkej noci. Nasledovali raajky, nejak t hra, obed, oddych, upratanie chaty a ani sme sa nenazdali a bol tu as odchodu. Viac vm k tomu nepoviem, pretoe ak takto chatu nezaijete, neviete, o om je re.

typ akcie : pobytov podujatie
autor článku: Katarna A.
dátum akcie: 28.08.2011
prečítaní: 2491x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)