27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
as je to, o najviac chceme, ale bohuia to, o najhorie vyuvame.
..... W. Penn .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


loha rchleho nasadenia


So zaiatkom novho kolskho roka sme sa rozhodli pre druh sriu spenej celoronej hry s nzvom svit, ktor nenjdete nikde inde len v naom stredisku. Po vytvoren skupiniek a splnen prvej lohy - o bolo predstavenie skupiniek v podobe plagtu a krtkeho videa - sme sa rozhodli pre lohu rchleho nasadenia.

Prv loha tohto typu sa uskutonila 5.11.2011 presne o 16:00, kedy kad skupinka dostala zaujmav otzky z nho okolia (njdete na usvit.domkaliskova.sk). Odpovede mali v o najkratom ase zisti a donies ich Majovi po Liskovsk jaskyu. Aby to nemali skupinky tak ahk, museli ete prejs krovou cestou, kde ich po ceste akali slov, z ktorch mali neskr urobi citt. Samozrejme vetko bolo na as. Po splnen aj tejto lohy sa kad skupinka pomodlila pri svieke.

typ akcie : sa
autor článku: Matej H.
dátum akcie: 05.11.2011
prečítaní: 2483x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)