05.08.2020
Hortenzia
- - zajtra - -
Jozefína
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
..... sv. Pavol .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Výročná konferencia

Ako to už býva u nás v stredisku zvykom, koniec januára vždy patrí akcii, na ktorej sa hodnotí, spomína a ďakuje za uplynulý rok. Áno, táto akcia má názov Výročná konferencia a tento rok opäť vyšla na deň sviatku nášho patróna Dona Bosca a to 31.1.2014.

Úvod konferencie sa odohrával v kostole na sv. omši, ktorú koncelebroval dlhoročný priateľ našej domky salezián Pavol Dzivý. Omša bola spríjemnená mládežníckym spevokolom spievajúcim piesne na oslavu Dona Bosca. Odovzdaním darov sme si pripomenuli hlavné myšlienky symbolizujúce naše stredisko. Záver omše patril scénke zobrazujúcej úlomok života Dona Bosca a jeho stretnutie sa s Dominikom Saviom.
Výročná konferencia ďalej pokračovala v klubovni. Pozvanie okrem približne 50 mladých no i tých starších domkárov prijali ctení hostia menovite – Pavol Dzivý SDB, náš pán farár Michal Hunčaga, pán starosta Ing. Jozef Murina, ružomberskú domku zastupovali Iveta a Róbert Lukáčovci a taktiež prišli aj vyslúžilí domkári, bývalí predsedovia a spolupracovníci.

Ďalším bodom po uvítaní boli prezentácie. V prvej sme si vďaka fotkám pospomínali na akcie, ktoré sa nám v uplynulom roku 2013 podarilo zorganizovať. Nasledovala druhá prezentácia kde nám ekonóm strediska Ujo Timko priblížil jeho fungovanie po finančnej stránke spolu so zbierkami na misijnú činnosť (tehlička, Dobrá novina). Treťou prezentáciou bol kvíz, v ktorom Barborka Kubalová skúšala šikovnosť a vedomosti domkárov, kde na výhercov čakal sladká odmena.
Posledná časť konferencie patrila poďakovaniam všetkým tým, ktorí boli súčasťou nášho strediska no i tým ktorý ho podporovali akýmkoľvek spôsobom. V záverečnej diskusii bolo spomenutých mnoho povzbudivých a pozitívnych príspevkov. Nakoniec bolo tradične pripravené občerstvenie so skvelým dezertom. Tento rok bolo však pripravené aj špeciálne prekvapenie pre každého domkára a to výtlačok životopisu sv. Jána Bosca. Výročná konferencia opäť dopadla na výbornú, a veríme, že rok 2014 bude príjemný, plný zážitkov a obohacujúci.

typ akcie : výročná konferencia
autor lnku: Marián Ž.
dtum akcie: 31.01.2014
pretan: 1404x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)