27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Keby kad matka, ktor sa strachuje o svoje diea, poiadala strneho anjela svojho dieaa, aby ho chrnil - a potom by sa uvonila a dverovala by tejto ochrane, svet by sa stal ahm a bezpenejm miestom.
..... Diana Cooper .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Bodka za przdninami

Przdniny sa u skonili, no a my sme ich ukonili Bodkou za przdninami. V sobotu rno o deviatej sme sa stretli pred zkladnou kolou, aby sme spolu ili na lku ku chate. Rozdelili sme sa do tyroch skupiniek po iestich a zaali sme plni lohy, ktor nm pripravili animtori. Po vetkch lohch, ktor sme hravo zvldli sme si opekali pekaky a kukuricu :). Vyhodnotili sme si ako sa vetky skupinky snaili. Dobre sme sa zabavili a „najedli“. Potom sme ili pomaly domov. Dfam, e si to vetky deti uili tak ako ja. Tem sa na aliu bodku. Bodku za kolskm rokom !!! :)

typ akcie : in
autor článku: Kristna K.
dátum akcie: 06.09.2014
prečítaní: 2209x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)