21.10.2019
Uršuľa
- - zajtra - -
Sergej
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Výročná konferencia

Každoročne na sviatok Dona Bosca oslavuje naša Domka narodeniny. Tohtoročné 21. narodeniny sme oslávili tradičnou výročnou konferenciou v piatok 2.2.2018.

Našu konferenciu sme začali, ako obvykle, sv. omšou, pri ktorej sme ďakovali za uplynulý rok a vyprosovali požehnanie do toho ďalšieho. Po sv. omši nasledovala scénka, ktorou nám mladí pod Dominikovým vedením priblížili časť inšpiratívneho života Dona Bosca. Po nej už nasledoval program v klubovni.

Spoločne sme si zhrnuli všetko, čo sme spolu prežili v roku 2017, a predstavili sme si, aké sú naše priority do ďalšieho roka. Zvlášť by sme sa v tomto roku chceli zamerať na sprevádzanie animátorov, cez ktoré chceme u nich vzbudzovať iniciatívu a zodpovednosť. Ďalšou našou prioritou je nachádzať ľuďom zapojeným v organizácii to správne miesto, aby tak mohli rozvíjať svoje talenty a zručnosti. Tešíme sme aj na plánovanú rekonštrukciu našej klubovne a dúfame, že skvalitnené priestory nás budú motivovať ešte častejšie sa v nej stretávať.

Vďaka kvízu sme si oprášili naše spomienky a starými fotkami sme si pripomenuli, ako sme pred tými piatimi či siedmimi rokmi vyzerali. Veru, bolo sa na čom zasmiať :). Po zhodnotení nášho hospodárenia sme sa ešte v mene všetkých domkárov poďakovali tým, bez ktorých by naša Domka nemohla fungovať. Záver už patril neformálnej diskusii, popri ktorej sme si pochutnali aj na pripravených koláčikoch.

Chcem sa ešte aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme našou výročnou konferenciou mohli osláviť ďalší spoločne prežitý rok :).

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Barbora K.
dátum akcie: 02.02.2018
prečítané: 483x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)