22.11.2019
Cecília
- - zajtra - -
Klement
Ak odumrieš svetu a sebe, vtedy začneš žiť pre Boha.
..... sv. Makárius .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


2. výročná konferencia

Našu druhú konferenciu a oslavy nášho patróna sv. Jána Bosca sme začali ako už tradične mládežníckou sv. omšou v piatok 29. januára 1999. Celebroval ju Don Marián Valábek, direktor saleziánskeho domu v Žiline, ktorý sa zúčastnil aj konferencie spolu s dvoma bohoslovcami zo Žiliny. V kázni veľmi pekne hovoril o Don Boscovi a jeho výchovnom preventívnom systéme. Po sv. omši nasledovala scénka mladých v ktorej herci R. Lamač, J. Nemček a K. Kubalová veľmi pekne stvárnili v kladných a aj záporných úlohách rodičov a syna a ukázali ako sa má i nemá vychovávať dieťa.

Po scénke sa konala druhá konferencia Domky. Začala spevom a modlitbou. Úvodné slovo patrilo predsedovi Jánovi Mišatovi, ktorý stručne zhodnotil činnosť Výboru i samotnej činnosti v Domke za uplynulý rok 1998 a predniesol návrhy budúcej činnosti v r. 1999. Činnosť v uplynulom roku bola hodnotená kladne, získali sme aj ďalších 25 členov, čím sa počet členov Domky rozrástol na 75, s tým, že si musíme priznať a uvedomiť aj niektoré nedostatky (je ich dosť na ktorých odstraňovaní musíme všetci v budúcnosti popracovať.)

Po predsedovi vystúpila so správou o ekonomickom hospodárení a finančnom zabezpečení jednotlivých akcií a finančnom stave v Domke. Veľmi štedro nás podporili aj naši štedrí sponzori, náš pán farár Stanko Culka, firmy MLM (Mrva, Likavec), Stolárstvo p. Jozefa Čončola, firma UNIMAR p. Petra Sara, firma KOVEX p. Štefana Švárneho a firma HKG páni Karník, Hradský a Gulej, ktorým srdečne ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Po nej predseda otvoril diskusiu do ktorej sa okrem členov výboru RNDr. Jarka Timka, Miloša Lesáka, Mareka Daňa a Eriky Kubalovej a Bibky Kľačkovej veľmi pekne zapojili aj niektorí z radov mládeže a detí, ktorí reagovali väčšinou kladne na prežité a uskutočnené akcie v uplynulom roku.

Po nich vystúpil ešte saleziánsky spolupracovník Jarko Timko, ktorý veľmi pekne vyslovil niektoré návrhy a svoje pohľady do minulosti a budúcnosti a hlavne, aby sme sa naučili počúvať Božiemu hlasu, ktorý sa ku každému z nás s láskou prihovára. Za jeho vynikajúcu a obetavú prácu v Domke ho výbor Domky odmenil knihou a tak isto sme sa zavďačili aj nášmu pánu farárovi Stankovi Culkovi za jeho srdečnú, nezištnú pomoc a spoluprácu.

Potom predseda informoval o pláne práce a činnosti Domky v r. 1999, ktorý bol všetkými prijatý a odhlasovaný. Po ňom nás ešte povzbudil peknými slovami Don Marián Valábek, ktorý sa potom následne s nami rozlúčil. Potom nasledovalo poďakovanie všetkým, ktorí prišli, bolo nás asi 70 a záverečná pieseň, po nej rozlúčka s dobrými zákuskami.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa našej druhej konferencie Domky zúčastnili.

typ akcie : výročná konferencia
autor článku: Ján M.
dátum akcie: 29.01.1999
prečítané: 1546x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)