29.03.2023
Miroslav
- - zajtra - -
Vieroslava
asu mme vea, len ho mlo vyuvame.
..... B. Franklin .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Letn kola

Tento rok sa podarilo zorganizova aj druh ronk letnej koly. Cel tde sa niesol v tme Egypania a jeho pointou bolo za dobr skutky a vlastnosti zbiera mince, za ktor sme si na konci tda mohli vybra z mnostva nramkov, puzzle, keniek, skladaiek a odznakov. Zvldli sa urobi a dve kol odmeovania :).

Vine chlapcov sa asi najviac pil de v telocvini, dievatm zas pokladovka. Pri nej sa nehadali tradin veci, ale sm vek faran. Podaktorch najviac bavilo itie vrecok na mince. Animtorkm (ako som sa neskr zo zkulisnch informci dozvedel) sa asi najviac pilo "vyuovanie" a trpenie detskch hlaviiek testami. Nechbali, samozrejme, ani klasick sae a tance. Ako mi astnci prezradili, najviac sa im pil Egyptsk tanec, ktor sme faranovi tancovali po pokladovke. Okrem aktivt plnch naptia na ns denne akalo aj posilnenie v podobe ovocia a sladkost. Niektor si dajne jedlom vynahrdzali svoj smtok a ia z testov. :)

Vaka obetavm animtorkm bol toto pre niektorch najlep a najlepie vyuit tde przdnin (okrem letnho tbora samozrejme ;)). akujeme im a teme sa na budci rok!

typ akcie : in
autor článku: Timotej L.
dátum akcie: 16.08.2021
prečítaní: 1150x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)