29.03.2023
Miroslav
- - zajtra - -
Vieroslava
Sme ako anjeli s jednm krdlom. Dokeme lieta, len ak objmeme jeden druhho.
..... neznmy .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Bodka za przdninami

Tento rok nm 1. septembra poasie neprialo. Preto sme sa zo znmej Kubalovie chaty presunuli do telocvine. Hne po vodnom privtan a modlitbe sme sa rozdelili do skupiniek. Ako prv hra sa hrala tzv. "temn prehadzovan". N super OT, toti prevesil cez sie vek deky, take sme sa so sperom navzjom nevideli a nevideli sme ani smer lopty (dokia nevyletela spoza siete). Toilo sa v smere hodinovch ruiiek a hralo sa "kad proti kadmu". Tto hra priniesla vea srandy a dobrej nlady. Hri s vycibrenou pozornosou si hne od zaiatku prili na svoje.

Po krtkej prestvke sa veci dali znovu do pohybu. Tentoraz si lenovia jednotlivch skupiniek zmerali sily na veobecne znmom "indinskom chodnku". Pointa zostala nezmenen a udatn bojovnci tyroch farieb naalej donali do tbora vzcne diamanty. Poniektor sce zabldili, no nakoniec sa nali a doniesli do skupinky nejak ten bodk.

Po oddychu sa hrala nov, pre mnohch najlepia hra. Pod nzvom "kueov vybjan" sa nm predstavil plne nov animtorsk vmysel. Cieom hry bolo zhodi farebn loptiky z kueov, ktor vak chrnili lenovia skupiniek. Ochrancov bolo mon vybi, m sa zvila pravdepodobnos zhodenia. Aby to vak nebolo tak ahk, OT nm to sail tm, e jeden z obrancov bol "nesmrten". Vazn tm jasne dominoval cel hru a nezavhal ani raz.

Kee mnoh sa pri tejto hre zapotili, bolo na ase, spravi si vek prestvku. Nae ikovn animtorky prichystali vynikajce oberstvenie v podobe hot-dogov a wafl. Vetci sa sce doadovali druhej porcie, no po prvej vlne hladoov, nezostala ani omrvinka.

Vea z ns sa ete dlho potom oblizovalo a za uami, ale po zaat poslednej hry bol u kad jazyk na svojom mieste, pretoe sa hral svetovo populrny "lavikov futbal". Na svoje si prili hlavne hri futbalu. Km sme my siahali na dno svojich sl, menie deti si merali sily medzi sebou vonku. Niekoko mint bolo v telocvini pou len krik a kopanie do lopty. No po zaznen rozhodcovskej palky nasledovalo pr hroznch, nekonench mint naptia. Saenie prebehlo vaka fair-play hraniu bez zbytonch trestnch i mnusovch bodov. Poradie nie je dleit, lebo vetci vyhrali. Obili sme bez zranen, take super.

Tto vborn Bodku tmy zakonili spolonou fotkou. Za vetko treba poakova animtorkm, animtorom a OT, hlavne Dominikovi, ktor to pardne zmeneoval. U sa tem na budci rok!

typ akcie : sa
autor článku: Timotej L.
dátum akcie: 01.09.2021
prečítaní: 1084x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)