03.07.2020
Miloslav
- - zajtra - -
Prokop
Všetok čas, ktorý nie je naplnený láskou, je stratený čas.
..... T. Tasso .....
zvote tmu:


FB strnka
Hra SVIT
Domka.sk
Liskov.sk
Salezini


Miništrantský futbalový turnaj

V sobotu 1. októbra o 9:30 sa uskutočnil už 4.ročník miništrantského futbalového turnaja. Zúčastnilo sa ho asi 76 chlapcov a a si 14 ľudí z organizačného tímu, bez ktorého by to proste nešlo. Chlapci boli rozdelení do 2 kategórií: žiaci do 14 r. a starší do 18 r. Hralo sa systémom každý s každým 5 hráčov + brankár, starší 2x10, mladší 2x7 min.

Turnajové víťazstvo v kategórii starší obhájili chlapci z farského kostola z tímu Ruža, druhí skončili domáci z Liskovej, tretí Lamas – Baničné Ružomberok a štvrté Šípy z Lúčok. Prvé tri družstvá boli odmenené pohármi, víťaz veľkým putovným pohárom, ktorý vyhral druhýkrát.

V kategórii mladšína prvom mieste skončili Zemani A z Kalamien, na druhom domáci Adidas z Liskovej, tretí domáci Nike Team z Liskovej, štvrtí Zemani B z Kalamien a na piatom mieste Šípy 2 z Lúčok. Víťaz získal pohár a ostatné družstvá boli odmenené vecnými cenami – sladkými maškrtami.

Celej akcii prialo pekné slnečné počasie. No a na záver sa patrí poďakovať všetkým účastníkom, dobrovoľníkom z radov animátorov a animátoriek (ktoré nám pripravili párkové občerstvenie i dobrý čajík), ujovi J. Timkovi a Milošovi Lesákovi za hlavnú organizačnú pomoc, i všetkým ďalším, vďaka ktorým akcia dopadla tak dobre.

typ akcie : futbal
autor lnku: Ján M.
dtum akcie: 08.10.2005
pretan: 1478x
pridaj komentr
sp

© 2001-2018 Domka - Zdruenie salezinskej mldee, stredisko Liskov
e-mail : liskova@domka.sk

Liskov 35, okres Ruomberok, ps 034 81, (1024 x 768)