27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Ni nespsobuje viu boles ako vidie trpie tch, ktorch milujeme.
..... sv. Terezka .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


De na koruliach


Po dlhom ase sa vyasilo aj pre nae domkrske akcie... Druh przdninov vkend odplila dvojbodka za kolskm rokom, v sobotu ns akala tradin Bodka za przdninami a v nedeu De na koruliach.

Tento de nebol uren len pre koruliarov, bol uren pre vetkch, ktor sa chceli zabva, sai a popri tom vyhra aj nejak ceny. Bol troku in od minulch, pretoe sme saili v dvojiciach. Dvojicu tvoril lovek na koruliach a bez kor. Sailo sa na troch stanoviskch, na prvom stanovisku sme snaili zahna smd drevenho aa pomocou striekaiek, na druhom n akal slalom pomedzi prekky a na treom sme si troku zahdzali lietajcimi taniermi. A nezabudli sme aj na bonusov lohu - beh dvojc s balnom, tto lohu sa nepodarilo zdola vetkm sanm dvojiciam.

A vyten zver patril vyhodnocovaniu, pre naich saiach sme mali pripraven sladk odmeny, no asi najlepou odmenou boli vodn pitole, ktor rozptali vodno-pitoov vojnu.

typ akcie : in
autor článku: Zuzana M.
dátum akcie: 10.07.2011
prečítaní: 2671x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)