27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Nik v ns nevzbud tak ctu ako lovek, statone znajci neastie.
..... Seneca .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Splav Malho Dunaja


Niekedy si ani nestihneme uvedomi, ako rchlo prejde rok. Tak preiel aj ten medzi augustmi 2010 a 2011, aby sa mohla zopakova na zitky bohat akcia Splav Malho Dunaja. isto chlapensk vodcku vkendovku tento rok obohatili aj dievat, a tak konen zostavu tvorili tyri chlapensko-dievensk dvojice. Ale nepredbiehajme...

Skor budek v piatok rno. Ete neodbilo pol siedmej a my sme sa u viezli rchlikom Mora do Bratislavy. V kup pre piatich sme sedeli iesti. Na miesto chbajcej sedaky, ktor sme nazvali prpecok, sme poloili ruksaky. Dlh cestu do hlavnho mesta nm krtila vborn hra, Osobnosti. Medzi najnezabudnutenejie men, ktor sme mali uhdnu patrili Aram Chaaturjan, Ja o 50 rokov, i Elias Vella :) Sa som prehrala ja s uboom a za trest sme vhercom, Nike a Maggie, museli prinies sladkos, ktor sme zohnali vo vlaku. Nae trofeje boli keksk BeBe a sjov rez.

Konene! Bratislave hlavn stanica. Tu sme sa stretli s Majom a spolone odfrali na autobusov stanicu, kde pristpil posledn len vpravy, Jarko. Autobusom sme sa odviezli do Novej Dedinky a onedlho stretli uja Zibalu, ktor nm doniesol kanoe. Rozlosovali sme men, kto bude s km pdlova a krtko po dvanstej sme sa nalodili - Ja s Majom, Maggie s uboom, Zuzka s Jarkom a Nika so tevkom. A zbava zaala gradova...

Majo s uboom opraovali svoje vodcke sksenosti spred roka, a veru, ilo im to vemi dobre. tevko s Jarkom sa museli naui kormidlova loky za chodu a my, dievat, pdlova. Mohol by na ns zaujmav pohad. Nae loky ili najprv po cestch-necestch, krivolako, aj cez konre stromov, aj po pniakoch, o spadli do vody. Pri takejto akcii venovala Nika Dunaju svoju atku. Ramen Malho Dunaja skrvaj vakovak krsu fauny i flry, no vodk mus by ostrait! Postupne sme sa zosynchronizovali a voda patrila iba nm. Vychutnvali sme si ticho, pozorovali rybky, volavky, i labute a chytali bronz. Slnko ns sprevdzalo cel de. Ke sme sa chceli ochladi, skoili sme do vody a plvali.

Po ase ns pdlovanie unavilo a bolo treba doplni energiu. Dopriali sme si neskor obed v znamen dvoch druhov pizze a pizzovch rokov, ktor sme si upiekli ete doma. alm poobedajm lkadlom bola reazov hojdaka nad vodou, pripevnen na konri stromu. Poriadne sa chyti, odrazi a v sprvnom momente pusti...dopad bol prjemn, len voda sa naberala do nosa, st i u :) Jedno kolo mal kad predvies nejak zvieratko, a tak sme videli antilopu, abku, ... Ke sme sa dostatone vyblznili, op sme nasadli do lodiek a pokraovali v splave. Najbliou zastvkou bol novootvoren kemp, kde sme chceli uhasi nau chu po kofole, no ostali sme sklaman, lebo tento opojn npoj im prve doiel. Hne za „rohom“ kempu ns privtala dedinka Jelka, kde sme si s radosou doplnili zsoby vody.

Pohad na hodinky ns uistil, e je najvy as njs miesto, kde prenocujeme. N orl zrak ns doviedol k malmu polostroveku, ktor oddeoval riene ramen. Tu sme si okolo siedmej hodiny veer postavili stany, chlapci urobili ohe a so svietiacimi elovkami sme zaali opeka, i ohrieva fazuovo-prkov konzervy. Dokonale unaven sme sa v zvere da pomodlili ruenec a pobrali do stanov. Iba ubo neodolal teplej letnej noci s hviezdnatou oblohou a ostal spa von.

Po rannom budku o smej, fajnch raajkch a kvike :) sme vyuili skvel sluby naej Zuzky – jar a mydlo na ruky. Tie doniesla otvra na konzervy, omu sme sa teili tak priebene. Ako bonus sme zistili, e na ostrove nm robili spolonos aj potkany...

V sobotu sme sa nalodili o desiatej, no netrvalo dlho a op sme sa kpali, tento raz v hlbokch, dunajskch vodch. Zistili sme, e je lepie plva tam, kde doiahneme na dno, lebo teraz sme sa poriadne unavili. Kofolu sme nakoniec dostali! V retaurcii pri starom drevenom Nmethovom mlyne, kde sa onedlho prila foti nevesta so enchom. Aj my sme sa chceli odfoti, no rozmysleli sme si to, ke od ns star pn ptal 1 € za osobu. Splav pokraoval v prjemnej letnej atmosfre. Dali sme si preteky a potom sme len tak oddychovali na vode.. Dievat mali vpredu tebotav „ensk ktik“ a zadn chlapensk kt sme nazvali „vap“. Tu ete musm opsa pecilny systm plavby naich chlapcov la gondolir, o znamen e dieva sed a pdluje a zadk stoj v loke, a navodzuje bentsku atmosfru :)

Obedajou zastvkou mal by Madarasz, no nenali sme tam ani ksok tiea, preto sme pokraovali v splave a najedli sa pri vodnom kanli. Poas splavu sme stretli mnoho alch vodkov, medzi inmi aj maarskch Slovkov. A prve oni nm zachrnili stany od vytopenia. Podveer sa zaalo schyova k brke, zotmelo sa, priiel vietor, no nm sa nedarilo njs nocah. Po dlhom hadan sme predsa len nali vhodn miesto a vytiahli lny. Ako sme rozmali, kde postavme stany, priiel k nm jeden pn z maarskej partie, ktor sme stretli na vode, s ponukou rozloi stany pri nich. Vraj, aby ns v tom brieku nezatopila voda, ke zane pra. Vyplatilo sa prija pozvanie! Pri ohni ns ponkli opekanou slaninkou a zeleninou. Medzitm sme postavili stany. V dievenskom sme veer vyjedali anans, hrali hru 2,5,7 a kto sa pomlil za trest jedol hrozienka :)

Pred polnocou sme sa rozili do stanov. Zrazu nm ich osvetlilo, udrel siln hrom a bolo po span. Ja s Maggie a Zuzkou sme dostali tak strach, e sme sa stihli pomodli cel ruenec. Ani chlapci vea nenaspali, lebo uboa zaala kvri aksi revn nemoc. Ale to sme sa dozvedeli a rno. Preto sme zmenili plny a splav skrtili na pol hodinu. ubo pdloval s Jarkom a Maggie so Zuzkou sa predviedli ako dvojica zdatnch vodkov! Nau trojdov plavbu sme ukonili pri blzkej priehrade. akanie na odvoz do Ivanky pri Dunaji sme si krtili umvanm a vysanm lnov. Majo sa stihol zoznmi s domcim ujom a da celkom dlh rozhovor.

V Ivanke pri Dunaji sme odovzdali lny a stretli sa so salezinom Paom Dzivm, ktor nm odslil skromn svt omu. Po nej ns odviezol na vlakov stanicu, kde sme sa rozlili s nm aj s Jarkom. My ostatn sme nasadli na rchlik s odchodom 13.57. Avak cestou domov sme nesedeli spolu. O rozpredan miestenky sa postaral reggae festival, ktor sa prve skonil.

Myslm, e druh ronk splavu Mal Dunaj bol vemi spen. Hoci sme nedoli do ciea, ktorm bola dedinka Jahodn, v porovnan s minulm rokom sme zali alej. Kad z ns si domov odniesol in zitky, no urite sa vetci zhodneme, e to boli perfektne vyuit tri dni pln slnka, zbavy a skvelch ud!

typ akcie : in
autor článku: Ivana D.
dátum akcie: 26.08.2011
prečítaní: 2654x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)