27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Nae tel s krehk sklo a je potrebn medzi jedno a druh da vea slamy umtvovania, aby sa neporozbjali.
..... sv. Frantiek Salesk .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


portov de


Deti vraj neportuj, alebo ak portuj, tak len vemi mlo. To s informcie, ktor ns obklopuj dennodenne. Mnoh sa asi bud udova ke poviem, e sa cez von de zilo v telocvini okolo 30 det odhodlanch portova. S smevom na tvri sme ich privtali a rozdelili do iestich skupn. A... mohlo sa zaa sai. :)

Prv stanovisko bolo vonku, na hokejovom ihrisku. Hrala sa tam hra Lakros. Kad drustvo tu odohralo dva zpasy. Druh stanovisko bolo tie vemi zaujmav. Hralo sa na chodbe a na schodoch a lohou det bolo cez prekky prena araid v pilkch. Museli to spravi o najrchlejie a tak, aby im o najmenej krt spadol.

alie stanovisko bola Stonoka a studa. Tu musela skupinka vytvori stonoku tak, e sa tvornoky pochytali za nohy a takto museli o najrchlejie prejs uren trasu. Ke to dokonili, museli zo piliek postavi studu, o bolo saen aj tm, e veda nich sa hrala hra s nzvom: Nieo ako basketbal, ktor spsobovala znan otrasy podlahy, vaka driblovaniu. Pri hre Nieo ako basketbal musel jeden len skupinky vytvori obru z vlastnch rk, ktor slila ako k, do ktorho ostatn hdzali loptu. Kad skupinka tu, tak ako na Lakrose, saila dvakrt.

Ke sa odohral aj posledn zpas, vedci vyhodnotili vlastn stanovisk a mohlo prs vyhodnotenie sa. Deck dostali sladk odmenu, ktor si za svoje nasadenie na chu portova zaslili, a mohli sa pobra domov, spokojn s krsne strvenm dopoludnm.

typ akcie : portov de
autor článku: Barbora K.
dátum akcie: 17.11.2011
prečítaní: 2286x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)