27.01.2023
Bohu
- - zajtra - -
Alfonz
Kto ns odli od Kristovej lsky? Azda senie, zkos alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpeenstvo alebo me? Ale v tomto vetkom slvne vazme skrze toho, ktor ns miluje.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


portov de


Tohtoron portov de sa uskutonil poas jesennch przdnin v telocvini Z a poviem vm, stretlo sa ns tam veru poehnane. A tak sme sa podelili do skupn, a mohli sme zaa sai. Sailo sa na troch stanoviskch.

Na prvom stanovisku sa hrala tmov hra Na zajatca. V telocvini boli vyznaen dva kruhy, v strede ktorch bol jeden zo skupinky - zajatec, ktorho sa spoluhri snaili vyslobodi, a to tak, e mu prihrali loptu. Sperovo drustvo sa tomu snailo, samozrejme, zabrni a prihra zas svojmu zajatcovi.

Na druhom stanovisku bolo lohou skupinky poposva si o najrchlejie fit loptu, a to tak, e leali na zemi a nohami nad hlavou podvali loptu alej. Druhou lohou na tomto stanovisku bolo prevlieka kik, ktor bol pripevnen na nrke, cez trik, op o najrchlejie. Treou lohou na tomto stanovisku bolo vymyslie o najkreatvnejie skupinkov pokriky, ktor sme si nakoniec aj pretali a kee sa tvorilo poda hesla - kreativite sa medze neklad, o zbavu bolo postaran :).

Tretie stanovisko sa nachdzalo vonku – na betnovom ihrisku a hrala sa tu tmov hra Frisbee. Deck sa snaili prihrva si lietajci tanier a skrova tak, e umiestnili lietajci tanier do brnky. Aknos nechbala ani tu, prili sme sce o dva lietajce taniere, ktor praskli v zpale hry, ale vybehali sme sa poriadne.

Na zver sme vyhodnotili a odmenili vetko snaenie a unaven, ale spokojn sme sa vrtili domov.

typ akcie : portov de
autor článku: Barbora K.
dátum akcie: 31.10.2014
prečítaní: 2115x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)