29.03.2023
Miroslav
- - zajtra - -
Vieroslava
Nik z ns toti neije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo i ijeme, ijeme Pnovi, i umierame, umierame Pnovi. i teda ijeme alebo umierame, patrme Pnovi.
..... sv. Pavol .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Futbalov turnaj

Preo ste sa zastnili Domkrskeho futbalovho turnaja v Liskovej?
Predpokladm, e emcie s prtomn u kadho trnera s dobrou hrskou anamnzou, ale me tam vznikn deficit v poznatkovej sfre. Ako bval trner FC Tatabanya som viazan povinnosou zastni sa kadej futbalovej akcie na vyej rovni. Tento rok, kvli pandmi Covid-19, som vak zpas sledoval len prostrednctvom videa.

Ako ste spokojn s priebehom turnaja?
Futbalov potencia pri mldei v Liskovej je bohat. as 24 hrov s hornm vekovm ohranienm 12 rokov hovor za vetko. Osobne, mm rd diagonlne prihrvky cez stredn vertiklu do pravej vertikly, s finlnym centrom do glovej prleitosti, oho som bol svedkom takmer v kadom zpase. Chlapci tali hru ako futbalov labikr, ich emocionlna inteligencia bude so stpajcim vekom urite stigmatizova divkov po celom svete.

Ehm .. akujem za odpove. Ktor tm bol podla vs najlep?
Hri pod vedenm A.ulka preli kadm zpasom ako rchlik Eurostar, ktor prechdza cez kanl La Manche. Vo finle vak narazili na futbalovch rivalov pod vedenm J.Vrbela. Som sklaman z latentnho prstupu ulkovcov k finlovmu zpasu, ale nerd by som sa o tom viac vyjadroval, pretoe som ete stle emocionlne preexponovan z ndhernho finle. Tak drmu, ak prinieslo finle, by nenapsal ani Hamlet!

o hovorte na vazov sa o najkrajiu oslavu glu / kra strelcov?
Sa o najkrajiu oslavu glu zaslene vyhral tm pod vedenm L.Vrbela. To bola jedna hereck etuda. Latentn hereck um bol priam hmataten. Dirigentsk paliku v strebe na brnu prevzal T.Droba, ktor svojm umom umiestnil lobtu do zvraznench miest a prvom sa stal krom strelcov.

Pr slov na zver?
Z pozcie nezaujatho futbalovho divka s drazom najm na vizulny faktor diania na ihrisku primrne preferujem modern prototyp tohto portu. Na turnaji sme neboli svedkami Neymarizcie hry (pozn. autora - simulovania), naopak v hroch sa nakumuloval obrovsk vrazov potencil a kolmicov vpady hrov s nadmernm koeficientom kopacej techniky zaznamenvali miestami inn a pragmaticky smrtiacu divergenciu ofenzvneho vyjadrenia.

Pozn. autora:
Z rozhovoru nevieme, i sa futbalov turnaj L.Borblymu pil. Nm sa pil vemi. akujeme astnkom a teme sa na Vs al rok. portu zdar a futbalu obzvlṻ!

typ akcie : futbal
autor článku: Tom P.
dátum akcie: 16.10.2021
prečítaní: 1469x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)