23.06.2021
Sidónia
- - zajtra - -
Ján
Povedz mi, čím tráviš čas a poviem ti, kto si.
..... Andersen .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni

dokumenty
Projekty cez MŠ SR

Ku projektom, ktoré sú financované cez Ministerstvo školstva je potrebné vyplniť prezenčnú listinu a správu z podujatia.

Projekty cez OÚ Lisková

Ku projektom podaným na Obecnom úrade v Liskovej v rámci Projektu podpory a ochrany detí a mládeže je potrebné vyplniť správu z podujatia, ku ktorej sa tiež pripojí prezenčná listina.

Poukázanie 2% dane

Potrebné informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz. Ďakujeme!

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Informácie nájdete po kliknutí na tento odkaz.

späť


© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)