07.07.2020
Oliver
- - zajtra - -
Ivan
Nejazdite väčšou rýchlosťou, než akou dokáže lietať váš anjel strážny.
..... neznĂĄmy .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni

informácie k 2%
FYZICKÉ OSOBY

a) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ
  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (editovateľné). Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie,
  3. Obe vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane” doručte najneskôr do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

b) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

NAŠE ÚDAJE PRE PRIJATIE 2% Z DANÍ

  • IČO: 36148415 (môžete si overiť našu registráciu v centrálnom zozname Notárskej komory SR)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov prijímateľa: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
  • Sídlo: Lisková 35, 034 81
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)