29.03.2023
Miroslav
- - zajtra - -
Vieroslava
Zasej skutok a zone nvyk, zasej nvyk a zone povahu, zasej povahu a zone osud.
..... W. Thackeray .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni

informácie k 2%
FYZICKÉ OSOBY

a) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ
  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (editovateľná). Váška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie,
  3. Obe vyplnení tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručte najneskôr do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

b) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaný iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

PRÁVNICKĚ OSOBY

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

NAŠE ÚDAJE PRE PRIJATIE 2% Z DANÍ

  • IČO: 36148415 (môžete si overiť našu registráciu v centrálnom zozname Notárskej komory SR)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov prijímateľa: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
  • Sídlo: Lisková 35, 034 81

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)