17.01.2021
Nataša
- - zajtra - -
Bohdana
Stratený čas nie je možné získať, preto je strata času vážna.
..... Seneca .....
zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni

informcie k 2%
FYZICK OSOBY

a) Ron ztovanie preddavkov Vm vykonva zamestnvateľ
  1. Požiadajte Všho zamestnvateľa (mzdov utre, ekonomick oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlaiva Potvrdenie o zaplaten dane z prjmov zo zvislej innosti,
  2. Vyplte tlaivo Vyhlsenie o poukzan sumy do všky 2% (3%) zaplatenej dane (editovateľn). Vška poukzanho podielu mus byť minimlne 3 € a mže byť poukzan iba v prospech jednej neziskovej organizcie,
  3. Obe vyplnen tlaiv: Potvrdenie o zaplaten dane z prjmov zo zvislej innosti a Vyhlsenie o poukzan sumy do všky 2% (3%) zaplatenej dane dorute najneskr do 30. aprla 2018 na daov rad podľa Všho bydliska.

b) Daov priznanie si podvate sm

Vyhlsenie o poukzan podielu zaplatenej dane z prjmov fyzickej osoby je priamo na tlaive daovho priznania. Vška poukzanho podielu mus byť minimlne 3 € a mže byť poukzan iba v prospech jednej neziskovej organizcie.

PRVNICK OSOBY

Vyhlsenie o poukzan podielu zaplatenej dane z prjmov prvnickej osoby je priamo na tlaive daovho priznania. Prvnick osoby mžu poukzať 1% (2%) z dane aj viacerm prijmateľom, minimlna vška v prospech jednho prijmateľa je 8 €.

NAŠE DAJE PRE PRIJATIE 2% Z DAN

  • IO: 36148415 (mžete si overiť našu registrciu v centrlnom zozname Notrskej komory SR)
  • Prvna forma: obianske združenie
  • Nzov prijmateľa: DOMKA - Združenie salezinskej mldeže
  • Sdlo: Liskov 35, 034 81
sp

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)