17.07.2019
Bohuslav
- - zajtra - -
Kamila
Ak budete mať radi to, čo majú radi mladí, mladí si obľúbia to, čo máte radi vy.
..... don Bosco .....




zvoľte tému:


FB stránka
Hra ÚSVIT
Domka.sk
Lisková.sk
Saleziáni


Plán práce Domky na rok 2009


1. Kalčetový turnaj (január)
2. Zimná olympiáda (január)
2. Výročná konferencia (január)
4. Tvorivé dielne (február)
5. Domkárska krížová cesta (marec)
6. Animátorská chata (marec)
7. Jarná brigáda (apríl)
8. Cesta svetla (apríl)
9. Hokejbalový turnaj (apríl)
10. Dobrodružná výprava (máj)
11. Cyklistický deň (máj)
12. Poznávací výlet (jún)
13. Letný tábor (august)
14. Animátorská chata (august)
15. Bodka za prázdninami (august)
16. Miništrantský futbalový turnaj (september)
17. Turistický výlet (september)
18. Šarkaniáda (október)
19. Športový deň (október)
20. Tvorivé dielne (november)
21. Deň stretiek (november)
22. Predvianočný deviatnik (december)
23. Jasličková pobožnosť (december)
24. Dobrá novina (december)

pravidelné stretká (celoročne)
detský a mládežnícky spevokol (celoročne)
šport v telocvični (január - marec, november - december)

typ akcie : plán práce
autor článku: Jaroslav T. ml.
dátum akcie: 00.00.2009
prečítané: 1565x
pridaj komentár
späť

© 2001-2018 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková
e-mail : liskova@domka.sk

Lisková 35, okres Ružomberok, psč 034 81, (1024 x 768)